Opt străzi renovate în Cartierul Dănuțeni !

Written by admin on 1 august 2017. Posted in Știri

Săptămâna trecută un grup de locuitori ai cartierului Dănuțeni au transmis cuvinte de mulțumire în adresa Primăriei municipiului Ungheni pentru renovarea mai multor străzi din acest cartier. Drumuri mai bune, acces sigur pentru vehicule și autospeciale, copii fericiți plimbîndu-se cu bicicletele, cetățeni bine-dispuși sunt doar câteva impresii împărtășite de locuitorii din această zonă după reparația străzilor.

„De când ne-am mutat cu traiul în acest cartier, drumurile ne-au dat mari bătăi de cap. Era imposibil ca să intre aici mașina de colectare a gunoiului, sau de curățire a canalizației. Ne-am propus cu vecinii să adunăm bani pentru a repara strada pe cont propriu. Acum doi ani în urmă, la întâlnirile locuitorilor cu primarul orașului, ni s-a promis că și aceste străzi vor fi reparate. Domnul primar ne-a promis și s-a ținut de cuvînt. Îi aducem mulțumiri pentru că ne-a făcut stradă frumoasă”  ne spune doamna Emilia, locuitoare a străzii Crihan.

„Suntem mulțumiți de faptul că autoritățile au reparat și aceste străzi. Se circulă mai bine pe drumurile noi. Vizavi avem un vecin în scaunul cu rotile, acum e mult mai ușor și pentru el să iasă din ogradă” ne spune o altă locuitoare de pe strada Trandafirilor din același Cartier.

Cu referire la renovarea străzilor din cartierul Dănuțeni, Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni a afirmat că lucrările de reparație a unor străzi din acest cartier, inițiate la începutul lunii iunie, sunt de fapt o continuitate a lucrărilor de reparație a drumurilor în variantă albă începute în 2015. „Paralel cu lucrările de reparație a străzilor Alexandru cel Bun din centrul orașului și a străzii Ghenadie Crestiuc din cartierul Tinereții, au fost inițiate și lucrări de reparație a unor străzi din cartierele periferice ale municipiului Ungheni. Drumurile din aceste cartiere erau impracticabile, iar reparația acestora era o necesitate indiscutabilă, atât pentru asigurarea confortului cetățenilor care locuiesc aici, cât și pentru accesul vehiculelor și a transportului serviciilor publice ” a remarcat Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni.

Până în prezent au fost executate lucrări de reparație pe următoarele străzi: Crihan, Doina Aldea – Teodorovici, Trandafirilor, Cazacu, Doncev, Ion Aldea – Teodorovici, Moruzzi și Independenței pe o lungime de circa 3,6 km cu o suprafață de aproximativ 13 mii m². Conform contractului de antrepriză, costul lucrărilor de reparație a acestor străzi este estimat de circa 1,8mln. lei alocați din Fondul Rutier și contribuție din bugetul local.

Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar

Written by admin on 26 iulie 2017. Posted in Știri

Extras din ordinul nr. 59

Comandantului Centrului Militar

Teritorial Ungheni

21 iulie 2017                                                                                                                           or. Ungheni

Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi în cel cu termen redus

în toamna anului 2017 în raioanele Ungheni, Călăraşi şi Nisporeni

I.În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.1245-XV din 18.07.2002” „Cu privirea la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei” Centrul militar teritorial Ungheni, de pe data de 01 septembrie pînă la 31 ianuarie 2018 se vor desfăşura măsurile de pregătire şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor la serviciul militar în Forţele Armate ale Republicii Moldova.

II.Pentru încorporarea la serviciul militar în termen sunt chemaţi toţi cetăţenii, care la ziua încorporării împlinesc vîrsta  de 18 ani şi la care a expirat termenul amînării de la încorporare sau care nu au fost încorporaţi la serviciul militar în termen din diferite motive.

III.Cetăţenii care aparţin încorporării la serviciul militar în termen în Forţele Armate ale Republicii Moldova, sunt obligaţi să se prezinte la punctul de încorporare în Centrul militar teritorial Ungheni or. Ungheni str. V. Lupu 15, Secţia administrativ – militară (l.d.p.  Călăraşi), or. Călăraşi str. Bojole 2, Secţia administrativ – militară (l.d.p. Nisporeni), or. Nisporeni str. Suveranităţii 2 în termenul indicat în ordinul de chemare cu actele de identitate şi evidenţă militară. Cetăţenii cărora nu li s-au înmînat ordin de chemare pentru încorporare la serviciul militar în termen, sînt obligaţi să se prezinte în Centrul militar teritorial Ungheni şi Secţiile administrativ militare (l.d.p. Călăraşi şi Nisporeni) ulterior pentru clarificarea situaţiei militare. 

Lucrările de reparație a străzii Ghendie Crestiuc continuă

Written by admin on 20 iulie 2017. Posted in Știri

Pe strada Ghenadie Crestiuc din municipiul Ungheni continuă lucrările de reparație. Anterior au fost scoase bordurile vechi, iar la moment se instalează bordurile noi. Potrivit dirigintelui de șantier, în zilele următoare va fi renovat accesul spre grădinița „Licurici”, vor fi amenajate parcările, iar mai apoi vor fi executate lucrările de reparație a îmbrăcămintei din asfalt. Costul estimativ al lucrărilor este de aproximativ 3 mln lei.

Mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 20 de ani de la prima apariție a Ziarului „Unghiul”

Written by admin on 20 iulie 2017. Posted in Știri

Acum 20 de ani în urmă cetățenii orașului Ungheni au răsfoit primul număr al Ziarului „Unghiul”. An de an, publicația periodică a reușit să adune mulți cititori fideli, fiind o sursă importantă de informare cu privire la cele mai relevante subiecte și evenimente de amploare desfășurate la nivel local și național.

Stimați membri ai colectivului redacțional,

La acest moment aniversar, vă aducem mulțumiri pentru activitatea de zi cu zi în folosul comunității. Totodată, ne exprimăm convingerea că și în continuare veți da dovadă de o reflectare obiectivă a realității și o abordare constructivă a subiectelor ce țin de dezvoltarea localității noastre, astfel bucurându – vă de tot respectul, încrederea și aprecierea cetățenilor.

Vă adresăm sincere felicitări, urări de bine, sănătate, prosperitate  și multă putere de muncă pentru ca eforturile publicației Dumneavoastră să contribuie la educarea și formarea cetățeanului de rând și dezvoltarea societății în ansamblu.

La mulți ani!

Cu deosebit respect,
Primarul municipiului Ungheni,
Alexandru Ambros

Revitalizarea urbană – soluții pentru dezvoltarea municipiului Ungheni

Written by admin on 19 iulie 2017. Posted in Știri

Pe data de 05 iulie 2017 a avut loc o vizită de documentare a delegației experților din Polonia în municipiul Ungheni pentru identificarea capacităților actorilor locali (agenți economici, administrația publică locală, societatea civilă) în elaborarea și implementarea politicilor locale de revitalizare urbană.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Economice al Poloniei, Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale (Solidarity Fund PL), administrația publică locală, reprezentanți ai societății civile și agenți economici din municipiul Ungheni.

În cadrul vizitei experții din Polonia au prezentat exemple de bune practici în implementarea politicilor de revitalizare urbană din orașul polonez Starachowice. Prin identificarea și soluționarea unor problemelor concrete din oraș se urmărește creșterea calității vieții cetățenilor. Un accent deosebit s-a pus pe importanța participării active a societății civile, a organizațiilor non – guvernamentale și a agenților economici în dezvoltarea urbană. În acest sens, experții polonezi au purtat discuții cu agenții economici prezenți la eveniment, fiind interesați  de nivelul de implicare a acestora în identificarea și soluționarea problemelor municipiului Ungheni.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni