×

Achiziții publice


Achiziție Lucrări de reparație și amenajare a curților blocurilor de locuit pentru anul 2023Achiziție Servicii de catering pentru sectorul amenajare anul 2023 REPETATAchiziție servicii de realizare a versiunii digitale a Centrului de Informare Turistică și generare a codurilor QR pentru indicatoare de informare turisticeAchiziție Produse petroliere – 2023 REPETATAchiziție Servicii spălare și curățare ecolog. a lenjeriei pentru inst. preșc. – 2023Achiziție Servicii de catering pentru sectorul amenajare – 2023Achiziție Produse alimentare trim. I anul 2023 REPETATAchiziție prod. alimentare trim. I – 2023Achiziție prod. de origine animală trim. I – 2023Achiziție produse lactate trim. I – 2023Achiziții servicii curățare și spălare ecolog. a lenjeriei pentru inst. preșc. pentru 2023Achiziție Produse petroliere pentru necesitățile Primăriei Ungheni pentru 2023Achiziție servicii de verificare a cheltuielilor în cadrul proiectului „Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11Servicii de elaborare a studiului de referință și a Strategiei pentru transport sustenabil și prietenos mediului a mun. Ungheni, Republica Moldova REPETATExpert pentru elaborarea Ghidului pentru promotorii turistici în cadrul Proiectului „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”Servicii de elaborare a studiului de referință și a Strategiei pentru transport sustenabil și prietenos mediului a municipiului Ungheni, Republica MoldovaAchiziție Produse lactate pentru trim. IV, 2022Achiziție Produse de origine animală pentru trim. IV, 2022Achiziție Produse alimentare pentru trim. IV, 2022Achiziție Lucrări constr. rețele canalizare pe str. Romană între str. Vasile Lupu – Creangă și Alecsandri – Decebal REPETATEchipamente IT în cadrul proiectului ”Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”Materiale promoționale  pentru  acțiunile  de vizibilitate în cadrul Proiectului „Acțiuni durabile pentru creștere economică prin turism”Echipamente IT în cadrul proiectului „Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11Sondaj privind transportul ecologic, editare și tipărire buletine informative, design, editare și tipărire manual de ciclism  în cadrul Proiectului „ Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos  mediului” 1HARD/3.1/11Campanie de sensibilizare si informare în cadrul Proiectului „Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11Materiale promoționale pentru  acțiunile  de  comunicare și vizibilitate în cadrul Proiectului „Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos  mediului” 1HARD/3.1/11Achiziție echipamente ITAchiziție Servicii de responsabil tehnicAchiziție Lucrări constr. rețele canalizare pe str. Romană între str. Vasile Lupu – Creangă și  V. Alecsandri – DecebalAchiziție Lucrări de constr. stadion de baschet pe Stadionul Municipal UngheniAchiziție Lucrări de constr. rețele de canalizare din str. Romană între str.  Vasile Lupu – Ion Creangă și  Alecsandri – DecebalAchiziție Lucrări de reparație capitală a străzii Tereza Sobolevschi din mun. UngheniAchiziție Produse alimentare pentru trimestrul III, 2022 REPETATAchiziție Lucrări de instalare a indicatoarelor rutiereAchiziție Produse de origine animală pentru trimestrul III al anului 2022Achiziție Produse lactate pentru trimestrul III al anului 2022Achiziție Produse alimentare pentru trimestrul III al anului 2022Achiziție Servicii de aplicare a marcajului rutier pe străzile din mun. Ungheni
Achiziție Lucrări de reparație și amenajare a curților blocurilor de locuit din mun. Ungheni (etapa IV)Achiziție Lucrări de construcție a Centrului de Informare Turistică din mun. UngheniAchiziție Lucrări de reparație capitală a sector. de drum str. Z. Arbore din mun. UngheniAchiziție Amenajarea pistelor pentru bicicliști în municipiul Ungheni, Republica MoldovaAchiziție Lucrări de amenajare stații auto cu instalarea elementelor SMARTAchiziție Lucrări de reparație capitală a gardului la cimitirul de pe str. Alexandru cel BunAchiziție Servicii de reparații curente a străzilor din mun. UngheniAchiziție Lucrări de reparație capitală a căilor rutiere de acces către „AVE Ungheni”, str. Lacului 1 din mun. UngheniAchiziție Lucrări de amenajare la grădinița-creșă „Solnîșco” din mun. UngheniAchiziție Lucrări de reparație capitală a acoperișului la grădinița-creșă Steluța din mun. UngheniServicii de elaborare a studiului de piață privind ofertele și destinațiile turistice și culturale din regiunea Ungheni REPETATServicii de realizare a campaniei mediaServicii de evaluare și monitorizareServicii de elaborare a studiului de piață privind ofertele și destinațiile turistice și culturale din regiunea UngheniAchiziție Lucrări de amenajare a scuarului Primăriei mun. Ungheni

Achiziționarea produselor alimentare pentru semestrul I al anului 2022 REPETATAchiziționarea serviciilor de catering pentru sectorul de amenajareAchiziționarea serviciilor de curățare și spălare ecolog. lenjerie în inst. preșcolare în anul 2022Achiziție bănci stradale din beton – RepetatAchiziționarea produselor agroalimentare pentru trimestrul I al anului 2022Achiziționarea prod. petroliere pentru necesitățile Primăriei Ungheni pentru anul 2022Achiziție produse lactate sem. I – 2022Achiziție produse alimentare sem. I – 2022Achiziție bănci stradale din betonAchiziție Lucrări de reparație cu adaos de material în cart. Dănuțeni
Servicii de consultanță pentru elaborarea Planului Operațional Local al municipiului UngheniAchiziție Lucrări repar. capitală pietriș str. Ia. Ciachir,  Independenței, C. MoruzziAchiziție produse petroliere pentru necesitățile Primăriei mun. Ungheni pe perioada august – decembrie 2021


Achiziție produse lactate sem. II, 2021Achiziție produse alimentare semestrul II, 2021Achiziție lucrări de reparație a curților etapa 3
Achiziție Lucrări de reparație a curților bloc. loc. etapa IIAchiziție Servicii reparație curentă-plombare străzi


Achiziție Lucrări de reparație a curților blocurilor de locuit (Etapa 1)


Achiziție Tractoare


Achiziție Lucrări interioare la Grăd. „T. Sobolevschi”


Achiziție Lucrări de construcție a stației tip 5 Ungheni


Achiziție Lucrări interioare la Grăd. „Tereza Sobolevschi”


Achiziții lucrări de reparație a trotuarelor


Achiziții lucrări reparații segment de drum


Anunț achiziții materiale pentru conectări REPETATAnunț achiziții bunuriAchiziții produse alimentare REPETAT


Anunț produse petroliere 2021


Anunț Achiziții produse alimentare