×

Proiecte în derulare


Echipamente IT în cadrul proiectului „Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11Valorificarea patrimoniului cultural și încurajarea turismului durabil prin intermediul unei moșteniri comune VII a ȚĂRMURILOR DUNĂRII ca bază pentru un traseu culturalPlanul Operational Local UngheniEficientizarea infrastructurii publice în Cartierul Ungheni ValeReabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în municipiul UngheniÎmbunătățirea accesului cetățenilor la servicii publice de canalizare în sectorul Centru al municipiului UngheniParteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verziRâuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/ Waste Free Rivers for a Clean Black Sea