COMUNICAT DE PRESĂ

Written by admin on 26 iunie 2017. Posted in Știri

COMUNICAT DE PRESĂ

Bune practici de regenerare urbană din Dorohoi/România la Ungheni/Republica Moldova

În perioada 18-21 iunie 2017 o delegație de la Primăria municipiului Ungheni s-a aflat într-o vizită de documentare în Municipiul Dorohoi, Județul Botoșani/România în cadrul Proiectului „Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni”, co-finanțat de  către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al  Ministerului  Afacerilor Externe al Republicii Polone în cadrul Programului „Fondul Granturilor Mici“ al „Centrului de Informare pentru Autoritățile Locale din Republica Moldova ” implementat de către „Fondul de Solidaritate al Poloniei în Moldova”.

Proiectul „Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” este implementat de Primăria municipiului Ungheni  și are ca scop modernizarea infrastructurii socio-culturale prin diversificarea și îmbunătățirea serviciilor publice și creşterea nivelului de socializare a locuitorilor. Printre activitățile de bază ale proiectului se număra: un schimb de bune practici în municipiul Dorohoi (1), renovarea căminului cultural din Cartierul Berești și transformarea lui într-un centru de cultură multifuncţional (2), o campanie de informare şi promovarea serviciilor Centrului Cultural Multifuncțional din Cartierul Berești prin intermediul evenimentelor publice și activităților practice/întâlniri publice de cartier, atelier de artizanat pentru promovarea portului popular și meșteșugurilor autohtone/ (3), activităţi socio-culturale /serată muzical-literară, concurs de poezie, muzică și dans, expoziţie de pictură/ și socio-recreative/competiții sportive la jocuri de masă/ șah, joc de dame/(4), un festival folcloric transfrontalier cu participarea reprezentanţilor instituțiilor de cultură, organizațiilor neguvernamentale, artiștilor amatori și meşteşugarilor individuali din municipiile Ungheni și Dorohoi, precum și din alte localități aflate în zona transfrontalieră  Ungheni – Iași/România (5).

În cadrul vizitei de documentare, echipa de implementare și experții Proiectulului „Renovarea și modernizarea Centrului de cultură multifuncțional din municipiul Ungheni” au făcut schimb de bune practici privind implementarea proiectelor de regenerare şi dezvoltare urbană durabilă realizate  în municipiul Dorohoi prin politici şi programe locale specifice. Mai bine de zece ani, Municipiul Dorohoi s-a confruntat cu problemele legate de degradarea spaţiului construit și nevoia de regenerare urbană, în special legată atât de reabilitarea patrimoniului cultural din cartierul istoric al orașului, cât și de îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în cartierele cu blocuri multietajate, reamenajarea şi înfrumuseţarea spaţiului public – pieţe, scuaruri, parcuri și modernizarea infrastructurii urbane – de la reţele de apă, gaz şi electricitate până la drumuri şi reţele de transport în comun.

Mesaj de felicitare cu prilejul zilei profesionale – ,,Ziua funcţionarului public”

Written by admin on 23 iunie 2017. Posted in Știri

Stimați colegi,

În fiecare an, în Republica Moldova, pe data de 23 iunie este sărbătorită Ziua funcționarului public. Cu acest prilej aducem cele mai sincere felicitări lucrătorilor din serviciul public.

Instituirea acestei sărbători este o confirmare a rolului funcționarului public în realizarea celui mai important obiectiv – asigurarea unor servicii publice de calitate în interesul cetățenilor. De profesionalismul, dedicația, competența de care dați dovadă zi de zi depinde în mare parte imaginea și credibilitatea unei instituții publice. În acest sens, îmi exprim gratitudinea și aprecierea pentru entuziasmul, perseverența și efortul depus pentru a face față provocărilor de astăzi în vederea realizării proiectelor importante pentru dezvoltarea comunității și îmbunătățirea vieții cetățenilor

În numele Primăriei municipiului Ungheni, dar și personal vă transmit sincere cuvinte de recunoștință și apreciere pentru munca depusă. Vă doresc să aveți parte de sănătate, prosperitate și  noi performanțe în tot ceea ce faceți pentru binele societății.

Cu respect,
Alexandru Ambros,
Primarul municipiului Ungheni.

Mini – expoziția produselor marca „Ungheni – 555 de ani”

Written by admin on 19 iunie 2017. Posted in Știri

Luni, 12 iunie 2017, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni, Primăria orașului Ugheni, s-a desfășurat o mini-expoziție a produselor marca  „Ungheni – 555 de ani”. La expoziție au participat producătorii autohtoni „SRL Danova – Prim” și S.A. „Covoare – Ungheni”, Centrul de Poștă Ungheni, grădinițele „Tereza Sobolevschi” ,  „Andrieș” și  „Steluța” ,  Centrul de zi pentru copii și tineri „Casa pentru toți”.

În cadrul evenimentului au fost lansate produse marca „Ungheni – 555 de ani” : covorașe jubiliare, fabricate de S.A. „Covoare- Ungheni” ,  ulei de floarea soarelui de la SRL „Danova-Prim” cu eticheta „Ungheni – 555 de ani”, mărci și cărți poștale dedicate anului jubiliar create prin implicarea Î.S. „Poșta Moldovei” și a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. De asemenea, a fost prezentată ștampila obliterată de la Î.S. „Poșta Moldovei”, filiala Ungheni. Potrivit doamnei Parascovia  Chirinciuc, șefa Centrului de Poștă Ungheni,  începând cu luna iunie 2017 și până la finele acestui an, ștampila „Ungheni – 555 de ani” va fi aplicată pe toate expedierile poștale de nivel național și internațional.

Oaspeții prezenți la expoziției au avut posibilitatea să admire lucrări din materiale reciclabile, din lut și lucrări handmade create de copii, educatori și părinți.

Inițiativa organizării unei expoziții dedicate celei de-a 555 – a aniversări a municipiului Ungheni a fost salutată de Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni, care a adus mulțumiri participanților pentru efortul depus și pentru implicare activă în activități de promovare a localității noastre.

Prezentă la eveniment, Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni a apreciat originalitatea lucrărilor expuse și  a exprimat convingerea că prin participarea la astfel de evenimente unghenenii dau dovadă de atitudine civică și dragoste față de orașul Ungheni.

Mesaj de felicitare de Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului

Written by admin on 16 iunie 2017. Posted in Știri

Stimați lucrători din sistemul ocrotirii sănătății,

Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului, vă adresez cele mai sincere felicitări și înalte considerațiuni.

Această zi este un bun prilej de a aduce calde mulțumiri pentru devotamentul de care dați dovadă în munca de fiecare zi, pentru zâmbetele și speranțele dăruite, pentru profesionalism și dedicație. Sunteți cei care stați mereu la straja sănătății publice pentru a asigura o societate sănătoasă.

În numele Primăriei municipiului Ungheni, dar și personal, vă felicit și vă doresc multă sănătate, putere de muncă și împliniri remarcabile.

Cu deosebit respect,
Primarul municipiului Ungheni,
Alexandru Ambros.

Mihai Eminescu comemorat la Ungheni (foto)

Written by admin on 15 iunie 2017. Posted in Știri

An de an, la 15 iunie, este comemorată moartea Poetului – Nepereche, Mihai Eminescu. Astăzi, când se împlinesc 128 de ani de la trecerea în neființă a Luceafărului Poeziei românești, reprezentanți ai instituțiilor publice din municipiul Ungheni, reprezentanții administrației publice locale și raionale, Petru Lițiu, Consulul României la Biroul Consular Ungheni, profesori și elevi s-au adunat la bustul Marelui Poet al Neamului.

Un recital deosebit de muzică și poezie a fost prezentat de elevii de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni. Petru Langa, viceprimarul municipiului Ungheni a mulțumit copiilor și profesorilor pentru evenimentul organizat și le-a înmânat elevilor câte un set de cărți în semn de recunoștință.

La final, cei prezenți la evenimentul comemorativ au depus florile recunoștinței la bustul poetului.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni