×

Înterprinderi municipale

Întreprinderea Municipală ”Apă-Canal”
Genul de activitate: Captarea, tratarea şi distribuţia apei
Anul înregistrării: 2000
Adresa juridică: Ungheni, str. Naţională, 2
Tel./fax: 0236 23685; 0236 24198
Dispecerat: 0236 23151
Administrator: Petru Scutaru

Întreprinderea Municipală ”AVE-Ungheni”
Genul de activitate: evacuarea deșeurilor
Anul înregistrării: 2008
Adresa juridică: Ungheni, str. Naţională, 7
Telefon: 0236 23325
Administrator: Claudia Coniuhov

”Comgaz-Plus” SA
Genul de activitate: Producția și distribuirea combustibilului gazos
Anul înregistrării:2000
Adresa juridică: Ungheni, str. Alexandru Boico 15 A
Telefon: 0236 28335
Administrator: Iurie Marcoci