×

Secretar

Atribuţii

 • asigurarea bunei funcţionări a primăriei şi Consiliului Municipal
 • acordarea ajutorului metodic şi practic consilierilor şi comisiilor cosiliului local
 • organizarea şi coordonarea activităţii serviciilor de stare civilă, protecţie socială
 • îndeplinirea actelor notariale
 • asigurarea evdenţei gospodăriilor ţărăneşt
 • pregătirea materialelor pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliu
 • avizarea proiectelor de decizii ale consiliului local şi contrasemnarea  deciziilor
 • aducerea la cunoştinţă publică a actelor normative emise de consiliu şi de primar
 • administrarea sediului primăriei bunurilor ei etc.

Biografie

1. Numele: Gavriliuc
2. Prenumele: Tudor
3. Data nasterii: 13.03.1965
4. Nationalitatea:     Republica Moldova
5. Starea civila: căsătorit
6. Pregatire/ Studii de specialitate:

Institutia
[ De la – pana la ]
Diploma obtinuta:
1994-1996
Academia de Administrare Publica de pe linga Guvernul Republicii Moldova
Diploma de studii post-universitare
Specialist in teoria si practica administratiei publice
1982-1989
Universitatea Pedagogica de Stat „Ion Creanga” din mun. Chisinau, Republica Moldova
Diploma de studii superioare
Profesor de istorie, stiinte sociale si metodist pe lucrul educativ
1983-1985
Serviciul militar in termen.
Afganistan

7. Competenta lingvistica:

Limba Citit Vorbit Scris
Romana 1 1 1
Rusa 1 1 1
Franceza 2 3 3
Engleza 5 5 5

8. Membru în asociaţii profesionale: –
9. Alte abilităţi: Cunoaştere computer : Windows 95/98/NT/2000/XP
Software : MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet
10. Poziţia actuala în cadrul organizaţiei: Secretarul Consiliului Municipal Ungheni
11. Vechime în instituţie:2007-prezent
12. Calificări  esenţiale

Perioada Instruiri
1999-2000 Stagii la Centrul Regional de Mediu al Republicii Moldova Moldova
2000 Stagiu ,,Managementul ecologic” Academia de Administrare Publica de pe linga Guvernul Republicii Moldova
2001 Stagiu la Centrul de Antreprenoriat Social si Investitii,,Caunterpart”
2001 Stagiu privind Consolidarea Administratiei Publice Regionale, Chisinau
2007 Stagiu The Golda Meir Mount Carmel International Training Center, Israel
 1. Experienţa specifică: (semnificative pentru proiect)

1997-1999  Secretarul fundaţiei ,,Prietenii Prutului”

 1. Experienţa profesională:
Data de la – pana la Locatia Institutia Pozitia
August 2007-prezent or.Ungheni Primaria mun. Ungheni
Consiliului Municipal
Secretarul Consiliului Municipal
2003-2007 or.Ungheni Centrul de odihna si agrement ,,Patria” Administrator
1999-2003 or.Ungheni Prefectura judetului Ungheni Specialist principal
1995-1999 or.Ungheni Primaria or. Ungheni,
Consiliului Orasenesc
Secretarul Consiliului Orasenesc si al Primariei
Octombrie 1993-1995 or.Ungheni Primaria or. Ungheni Consilier al primarului
August 1989-1993 or.Ungheni Liceul Mihai Eminescu Profesor de istorie