×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Primăria Ungheni s-a alăturat proiectului „Turismul ca serviciu: o experiență turistică la 360 de grade / TAAS

Începând cu luna iunie 2024, Municipiul Ungheni s-a alăturat proiectului „Turismul ca serviciu: o experiență turistică la 360 de grade / TAAS

Lansat în aprilie 2024, proiectul TAAS adoptă o abordare de tipul „turismul în ansamblu”, mobilizând instrumente digitale în vederea asigurării necesităților și intereselor tuturor actorilor comunitari și utilizatorilor produselor turistice cu respectarea principiileor de durabilitate și inovație. TAAS se concentrează pe îmbunătățirea instrumentelor de politici în domeniul turismului și dezvoltarea capacităților relevante, cruciale pentru asigurarea impactului pe termen lung al proiectului.

Durata proiectului este de 48 luni, perioadă în care vor fi realizate un șir de activități menite să contribuie la transformarea turismului pentru accelerarea digitalizării turismului și îmbunătățirea instrumentelor de politică legate de acesta, susținând dezvoltarea inteligentă și durabilă. Printre activitățile proiectului se regăsesc: studierea nevoilor locale, și co-crearea viziunii de dezvoltare inteligentă a turismului în regiunea Ungheni; studierea bunelor practici aplicate de către partenerii TAAS pentru identificarea modelor aplicabile la nivel local; explorarea experienței Uniunii Europene cu privire la practici similare cu impact înalt asupra turismului inteligent durabil; desfășurarea evenimentelor de cartografiere participativă locală pentru transfer și adoptare eficientă a bunelor practice; elaborarea materialelor promoționale; actualizarea Strategiei de Dezvoltarea Turismului Durabil și Planul de Acțiune al municipiului Ungheni

Proiectul ”Turismul ca serviciu: o experiență turistică la 360 de grade / TAAS”  își propune să accelereze digitalizarea turismului sprijinind identificarea instrumentelor și canalelor digitale inovatoare în diferite etape ale unei călătorii („ciclul TAAS”) care pot acționa simultan ca motoare pentru economie și sustenabilitate. Abordarea ciclului TAAS ține cont de întreaga experiență de călătorie și are 4 faze:

  • Faza A: Imaginarea călătoriei
  • Faza B: Planificarea călătoriei
  • Faza C: în timpul călătoriei
  • Faza D: Mediatizarea experienței

Pe de altă parte, proiectul abordează problema unei „Europe mai verzi”. Acest lucru implică îmbunătățirea experienței turistice, încurajând în același timp comportamente responsabile, cum ar fi alegerea mijloacelor de transport durabile, descoperirea unui nou aspect al teritoriului „în afara drumului bătut”, sprijinirea economiilor locale și respectarea patrimoniului natural și cultural.

Valoarea proiectului pentru Municipiul Ungheni este de 110,800.00 Euro dintre care 88,640.00 Euro este grant oferit de Uniunea Europeană.

Pentru mai multe informații despre proiect vă invităm să vizitați pagina web: https://www.interregeurope.eu/taas