×

Proiecte în derulare


Eficientizarea infrastructurii publice în Cartierul Ungheni Vale



Reabilitarea și extinderea sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni



Îmbunătățirea accesului cetățenilor la servicii publice de canalizare în sectorul Centru al municipiului Ungheni



Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi



Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată/ Waste Free Rivers for a Clean Black Sea