×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Simbolurile orașului

Însemnele heraldice ale municipiului Ungheni au fost aprobate de Consiliul Municipal Ungheni prin decizia 9/9 din 28 iulie 2000 şi de şedinţa Comisiei Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova din 2 august 2000, proces-verbal nr. 14.
Autori:
Silviu Andrieş-Tabac, istorician-heraldist (Chişinău)
Victor Crudu, grafician (Ungheni).

STEMA
Stema mare a municipiului Ungheni reprezintă un câmp vărgat în nouă vergi, roşu şi negru alternând, un căprior de argint, însoţit în cantonul scutului de o cheie de aur răsturnată. Scutul este timbrat de o coloană murală de aur cu cinci turnuri. Suporţi – doi cai de argint. Pe o eşarfă de aur e scris cu litere negre sloganul: VIRTUS ET AETERNITAS (Virtute şi eternitate).

Stema mica reprezintă aceeaşi compoziţie fără suporţi şi eşarfa cu deviză.

DRAPELUL
Drapelul municipiului Ungheni reprezintă o pânză dreptunghiulară (3×2 m), fasciată în nouă brâie, roşii şi negre alternând, încărcată la hampă cu un triunghi alb (isoscel, cu înălţimea de 1/3 din lungimea pânzei drapelului).

Câmpul scutului, vărgat în nouă vergi, alternând roşu şi negru, reprezintă cele nouă localităţi care au constituit municipiul Ungheni: oraşul Ungheni şi satele Dănuţeni, Deleşti, Ciureşti, Găureni, Bereşti, Mânzăteştii Vechi, Bălteni, Gărdeşti.

SEMNIFICAȚII
Culorile:
negru – simbolizează pământul
roşu – simbolizează sângele și semnifică destinul dramatic al localităţilor riverane Prutului.

Căpriorul de argint simbolizează râul Prut și se referă la etimologia numelui aşezării: “Unghiul de pe Prut”.

Cheia de aur este preluată din prima stemă a oraşului, stemă creată în epoca sovietică. Această cheie marca importanţa strategică a urbei în calitatea sa de “poartă feroviară” cândva a Imperiului Rus, apoi a URSS.

Coroana murală de aur cu cinci turnuri, care simbolizează scutul, arată poziţia localităţii în ierarhia oraşelor Republicii Moldova, statutul de municipiu – reşedinţă de raion.

Suporţii scutului – cei doi cai de argint – întruchipează cele două districte istorice, din care a făcut parte localitatea: ţinutul medieval moldovenesc Iaşi, apoi judeţul basarabean Iaşi-Bălţi, din epocile modernă şi contemporană, ambele având pe stemele lor cabaline, pentru cunoaşterea meritului deosebit pe care l-a avut cândva acest animal în viaţa localnicilor. Calul este, în acelaşi timp, un simbol al măreţiei şi al aspiraţiei spre libertate şi virtute.

Sloganul VIRTUS ET AETERNITAS (Virtute şi eternitate) exprimă caracterul şi aspiraţiile unghenenilor, tendinţa spre conservare a valorilor spirituale şi materiale tradiționale, care stau la baza oricărui viitor.

Drapelul, elaborat în baza noii steme, preia şi semnificaţia acesteia.

NOTĂ:
Potrivit art. 5, din Legea cu privire la simbolurile publice, alin. (5) ”Posesori ai simbolurilor teritoriale sînt unităţile administrativ-teritoriale respective. Dreptul  de dispoziţie asupra simbolurilor teritoriale aparţine autorităţilor reprezentative ale acestor unităţi;

Art. 12, alin. 3 al aceleiași legi stipulează: Simbolurile publice pot fi utilizate fără acordul posesorilor numai în calitate de material ilustrativ sau informativ, inclusiv în ediţii cu caracter ştiinţific, didactic sau informativ, cu condiţia indicării obligatorii a posesorilor.