Convocarea Consiliului Municipal Ungheni

Written by admin on 1 decembrie 2017. Posted in Noutăți

DISPOZIŢIE  nr. 256-02/1-07
din 29.11.2017

Cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 15.12.2017, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:         

  1. Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018, în prima lectură
    Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
  1. Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2018, în a doua lectură
    Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
  1. Diverse

Primar,
Alexandru  AMBROS

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 13.12.2017, ora 13:00, biroul – CIC.
  2. Comisia Buget şi finanţe – 13.12.2017, ora 16:00, biroul – CIC.
  3. Comisia  Socială – 14.12.2017, ora 15:00,  biroul – CIC.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni