×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Totul despre taxa de salubrizare pentru anul 2021

Baza legală: Codul fiscal

Taxa de salubrizare este o taxă locală, respectiv, în conformitate cu art.288 este o plată obligatorie la bugetul local și nu presupune încheierea unui contract cu contribuabilul.

Art. 290 lit.p) stabilește că subiecții impunerii (cine trebuie să achite) sunt persoanele fizice înregistrate în calitate de proprietar al bunului imobil cu destinaţie locativă (casă de locuit, apartament).

Potrivit art. 291 alin.(2), baza impozabilă (în baza la ce se calculează suma de achitat) este numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcţie de apartament şi bloc sau casă la sol.
Pentru a evita orice situație de confuzie, accentuăm încă o dată că se ia în calcul numărul persoanelor care au oficial viza de domiciliu la adresa indicată și nu numărul persoanelor care locuiesc de facto.

Conform art. 292, cota taxei de salubrizare se stabilește de Consiliul Municipal Ungheni.
Pentru anul 2021, conform Deciziei nr. 8/1 din 31.12.2020 a Consiliului Municipal Ungheni, locuitorii municipiului vor achita taxa de salubrizare în mărime de 3 lei pe lună.
Sunt scutiți de plata taxei de salubrizare persoanele cu dizabilități severe și accentuate, precum și copiii până la vârsta de18 ani.
Decizia integrală o puteți găsi pe pagina web a Primăriei municipiului – ungheni.md, accesând link-ul – http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/01/D-8-1.pdf
Atenție!
Pentru anul 2021 a fost modificată și forma avizului de plată, pe care cetățenii îl vor primi deja trimestrial, în plic, la domiciliu. Avizul va conține informația privind suma către plată atât pentru trimestru, cât și suma anuală.
Cetățenii pot solicita avizul de plată și de la serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriei Ungheni.

Pentru ce achită locuitorii municipiului Ungheni?

Salubrizare înseamnă de fapt:

– măturatul străzilor și al spațiilor publice;

– spălatul/stropitul străzilor;

– golirea coșurilor stradale;

– întreținerea mobilierului urban;

– cositul în spațiile publice;

– amenajarea spațiilor publice, plantarea arborilor, arbuștilor, florilor, semănatul ierbii;

– curățarea/defrișarea arborilor, arbuștilor, precum și tratamentul fitosanitar prin stropiri cu mijloace contra bolilor și dăunătorilor;

– deszăpezirea;

– deservirea canalizare pluvială;

– dezinfecția, ecarisajul;

– iluminatul stradal.
Contribuția cetățenilor, prin taxa de salubrizare, constituie circa 15% din toate cheltuielile necesare pentru efectuarea lucrărilor enumerate mai sus. Restul banilor sunt din bugetul local.

Din anul 2021, taxa se achită trimestrial:
trimestrul I – până la 15 martie

trimestrul II – până la 15 iunie

trimestrul III – până la 15 septembrie

trimestrul IV – până la 30 noiembrie.
Doritorii pot achita taxa respectivă pentru tot anul concomitent.

Achitarea o puteți efectua:

– la oficiile poștale;

– la ghișeele băncilor – BC Moldova Agroindbank SA, BC Eximbank SA;

– prin intermediul serviciului guvernamental de plăți online Mpay, accesând mpay.gov.md: direct de pe cardul bancar (Moldova Agroindbank, Victoriabank, Moldindconbank) sau prin internet/mobile banking (Comerțbank, FinComBank, Moldindconbank, Eximbank, Victoriabank, Moldova Agroindbank), rubrica Impozite și taxe online.

Achitarea taxei de salubrizare este posibilă și în lipsa avizului de plată, utilizând rechizitele bancare:

Banca beneficiară: MF Trezoreria de Stat

Cod bancă: TREZMD2X

Cod IBAN: MD38TRGDAD11442692010000

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

De notat că, în anul 2020, au fost colectate, per total, mijloace financiare în sumă de 622,5 mii lei. Banii au fost utilizați pentru a acoperi o parte din costul materialelor, echipamentului și utilajului folosit în activitățile de salubrizare a municipiului, precum și o parte din costul energiei consumate la iluminatul stradal.