×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Rezultatele monitorizării Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre din municipiul Ungheni 2019-2024

În perioada mai – august 2022, a fost desfășurat procesul de monitorizare a  Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre din municipiul Ungheni 2020-2024 de către Grupul de Lucru creat în cadrul Proiectului „Monitorizarea și evaluarea participativă a documentelor strategice din municipiul Ungheni” finanțat de Uniunea Europeană și implementat în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni cheie”.

Raportul de monitorizare, elaborat de Grupul de Lucru reflectă nivelul de realizare a obiectivelor strategice și gradul de atingere a indicatorilor de impact și rezultatele obținute, factorii și/sau provocările care au avut impact asupra realizării Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre din municipiul Ungheni 2020-2024.

Planul de acțiuni al Strategiei de Management al Riscurilor de Dezastre din municipiul Ungheni 2020-2024 prevede 44 de acțiuni și subacțiuni trasate pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare strategică a localității. În rezultatul monitorizării s-a constatat că, la sfârșitul perioadei de raportare, din totalul acțiunilor/subacțiunilor planificate pentru anii 2020–2021, 9 au fost realizate, atingând valoarea indicatorilor stabiliți în Planul de acțiuni, 7 sunt în proces de realizare, iar 28 nu au fost realizate.

Pentru monitorizarea Strategiei, au fost utilizate următoarele instrumente: metoda fotovoice și analiza documentelor. Metoda fotovoice a fost realizată cu ajutorul dronei, donate AO Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă de către Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Monitorizarea și evaluarea participativă a documentelor strategice din municipiul Ungheni”. Cu acest dispozitiv au fost făcute fotografii în zonele supuse riscului de dezastre (alunecările de pe malul râul Prut în apropierea imediată a caselor de locuit, damba și suprafața lacului Delia) și a infrastructurii critice, rețelele de iluminat, drumuri, etc). În rezultatul monitorizării s-a constatat că starea digului de pe Râul Prut nu corespunde normelor privind riscurile de dezastre, fiind necesare intervenții urgente în acest sens. La fel,  prezintă risc de dezastru barajul de la Lacul Delia, chiar dacă în vederea fortificării acestuia au fost efectuate unele intervenții.

Obiectivele Strategiei au fost atinse parțial prin implementarea unor proiecte importante care au un impact pozitiv asupra dezvoltării infrastructurii critice precum: „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul  Ungheni”, „Iluminatul  public stradal”, „Râuri fără deșeuri pentru o Mare Neagră curată”, „Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zone rurale verzi”, „Dezvoltarea infrastructurii  critice pentru asigurarea continuă cu apă potabilă a consumatorilor din regiunea Ungheni”, etc.

Printre principalii indicatori atinși sunt: circa 5,25 km de drumuri locale, atât în centru al orașului, cât și în cartierele periferice reabilitate. În perioada 2020 – 2021 au fost construite 21,26 kilometri de rețele de distribuție de apă și 10,9 kilometri de rețele de canalizare. La momentul de față, în Ungheni este conectată la apeduct 95% din populație, iar la sistemul centralizat de canalizare  54%. În ceea ce privește dezastrele provocate de poluarea mediului, în această perioadă au fost defășurate instruiri cu circa  2500 cetățeni din municipiul Ungheni privind protecția mediului înconjurător.

Chiar dacă, la etapa de elaborare a Strategiei au fost analizate și propuse măsuri pentru riscurile naturale și tehnogene, trebuie de menționat că acțiuni pentru prevenirea sau combaterea pandemiilor /epidemiile lipsesc din Strategie. Cu toate acestea autoritățile au întreprins toate măsurile necesare pentru dminuarea impactului negativ al acestora asupra populației.

Totodată, ultimii an denotă o sporire a numărului de indundații urmare a schimbărilor climatice, iar pronosticurile pe termen mediu și lung presupun luarea unor măsuri de atenuare a acestui risc.