×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Primăria oraşului Ungheni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Stadionului municipal Ungheni

 Condiţii de participare la concurs:

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei:

 • gestionarea inventarului si a teritoriului stadionului;
 • gestionarea timpului de lucru a personalului de îngrijire şi deservire din subordine;
 • completarea la timp a documentaţiilor (orarul, registrul de evidenţă, inventarul, procesele verbale de predare-primire, rapoarte de activitate la solicitarea primarului şi a consiliului local, alte documente în conformitate cu legislaţia în vigoare); – asigurarea funcţionării stadionului, anexelor, a materialelor sportive, aparatelor şi a mijloacelor din dotare;
 • întocmirea, afişarea şi respectarea orarului (zilnic, săptămânal);
 • asigurarea materialelor şi mijloacelor necesare funcţionării;
 • coordonarea şi controlul activităţii personalului de îngrijire şi de deservire din subordine;
 • participarea activă la organizarea unor programe, concursuri şi competiţii sportive la care este solicitat de către Consiliul local sau Primăria mun. Ungheni; – participă la elaborarea şi coordonează realizarea bugetului alocat pentru dezvoltarea, funcţionarea şi întreţinerea stadionului;
 • îndrumă, coordonează, realizează şi controlează activităţile administrativgospodăreşti desfăşurate în vederea bunei funcţionări;
 • solicită Consiliului local sau Primăriei mun. Ungheni, aprobarea acelor cheltuieli care vizează conservarea patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparaţii şi păstrarea funcţionalităţii;
 • supraveghează şi controlează direct sau indirect prin delegat toate activităţile care se desfăşoară pe stadion;
 • participă direct la elaborarea fişei postului şi la evaluarea personalului angajat de întreţinere şi deservire din subordine;
 • asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului de organizare și funcționare a stadionului de către utilizatori;
 • constată producerea pagubelor şi stricăciunilor, identifică autorii şi solicită remedierea acestora de către producători;
 • întocmeşte rapoarte de activitate la solicitarea consiliului local sau a primarului.

Condiţii de bază :

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; – cunoașterea limbii române (de stat);
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcții publice.
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.

Calificările solicitate:

 • studii superioare;
 • cunoaşterea calculatorului (Excel, World, etc.);
 • atitudine responsabilă față de obligațiile de serviciu.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • formularul de participare tipizat*;
 • Curriculum Vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;
 • copia carnetului de muncă; – certificat medical; – cazier juridic.

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs:

Persoanele interesate vor depune documentele necesare pînă pe data de 22.06.2020, ora 17:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: mun. Ungheni,   str. Naţională, nr. 7,  biroul 401, tel: 0236 23181.

Persoana responsabilă de primirea documentelor şi oferirea informaţiilor suplimentare – Tudor Gavriliuc, secretarul Consiliului Municipal Ungheni.

Bibliografia concursului:

Acte normative în domeniul administraţiei publice, serviciului public

 • Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere;
 • Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; – Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.
 • Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014; – Codul  administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

 

* Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante poate fi găsit pe pagina web sau solicitat la sediul primăriei.