×

Primăria municipiului Ungheni lansează concursul de selectare a organizaţiilor implementatoare ale Programului „Ungheni – Capitala Tineretului 2023”

La concurs pot să se înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:

  • reprezintă o organizaţie necomercială legal constituită şi înregistrată în Republica Moldova;
  • deţin experienţă în implementarea activităţilor, proiectelor, programelor pe domeniul de tineret;
  • deţin experienţă în implementarea activităţilor, proiectelor, programelor la nivel local, cu implicarea APL;
  • vor asigura co-finanţare (natură financiară/non-financiară) de minimum 20% din valoarea totală a proiectului;
  • nu au afiliere politică şi nu sunt asociate vreunui partid politic sau concurent electoral.

Dosarul aplicantului trebuie să conțină:

  1. CV-ul organizației
  2. Formularul narativ al proiectului, conform Anexei nr. 1.
  3. Formularul bugetar al proiectului, conform Anexei nr. 2.

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail: cts.ungheni@gmail.com
Data limită: 24 ianuarie 2023, ora 17:00.

Persoana de contact/Coordonatoare locală a Programului „Ungheni – Capitala Tineretului 2023”: Marina Atamuratov, tel.: 078 201 203