×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Primăria municipiului Ungheni elaborează primul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă cu sprijinul Uniunii Europene

Primăria Municipiului Ungheni s-a angajat în dezvoltarea primului Plan de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), prin programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”. Acest proiect beneficiază de finanțare din partea Uniunii Europene și este implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este „un document strategic conceput pentru a satisface nevoile de mobilitate ale oamenilor și afacerilor din orașe și din împrejurimi, pentru o calitate mai bună a vieții. Se bazează pe practicile de planificare existente și ia în considerare principiile integrării participării și evaluării” (Linii Directoare pentru Dezvoltarea și Implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, Ed. a II-a  2019).

Procesul de elaborare și implementare a Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă a fost aplicat în mai multe orașe din Europa și din lume.

Scopul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este de a remodela mobilitatea urbană, facilitând trecerea de la un oraș orientat spre automobile, la un oraș orientat spre oameni.  Diferența fundamentală între studiile de trafic și PMUD se manifestă inclusiv la nivelul obiectivelor principale. Studiile de trafic se concentrează exclusiv pe infrastructură, pe creșterea capacității și a vitezei fluxurilor de transport, în timp ce PMUD vizează îmbunătățirea accesibilității și calității vieții, inclusiv echitatea socială, sănătatea, calitatea mediului și sustenabilitatea economică, printr-o dezvoltare integrată a tuturor modurilor de transport.

Procesul de planificare a mobilității cunoscut și sub denumirea de „ciclul PMUD” este un proces complex reprezentat  în mod simplificat sub forma unui ceas, pentru a ilustra etapele de elaborare ale unui PMUD. Acest ciclu este alcătuit din 4 faze, fiecare având 12 pași principali, care sunt dezvoltați în 32 de activități specifice.

În ultimii ani, multe orașe europene au dezvoltat Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD), unele ajungând deja la treia sau chiar a patra generație a acestor documente de planificare. Aceasta înseamnă peste 40 de ani de ani de investiții continue în optimizarea sistemelor de transport public, crearea de piste pentru biciclete, dezvoltarea zonelor pietonale și alte proiecte destinate promovării mobilității urbane durabile.

Republica Moldova se află la prima generație de astfel de planuri. Edineț, Bălți, Chișinău și Ungheni sunt orașele care au preluat conducerea în această inițiativă, angajându-se la tranziția către un sistem de transport nepoluant, eficient, incluziv și inteligent.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) Ungheni pornește de la un set complex de analize și măsurători, având în spate o bază de date GIS (Sistem de Informații Geografice) și un model de transport. Acest proces are ca scop înțelegerea detaliată a principalelor probleme și provocări ale sistemului de transport.

PMUD promovează luarea deciziilor pe baza unei viziuni pe termen lung. Această viziune este susținută de obiective strategice și de un set complet de măsuri care acoperă toate modurile de transport (public și privat, pentru pasageri sau mărfuri, motorizat sau nemotorizat, etc.).

Locuitorii municipiului Ungheni pot contribui la realizarea PMUD, completând chestionarul de mobilitate, distribuit pe canalele oficiale de comunicare ale Primăriei Ungheni cum ar fi pagina oficială și pagina de Facebook. Acest chestionar are rolul de a identifica comportamentul de deplasare și preferințele de mobilitate ale rezidenților din municipiul Ungheni, pentru a dezvolta soluții contextualizate în vederea creării unui sistem transport eficient, conectat cu localitățile învecinate,  incluziv și cu un impact redus asupra mediului.

Chestionarul de mobilitate colectează informații anonime, esențiale dezvoltării modelului de transport, cu privire la profilul socio-demografic al respondenților, comportamentul general de deplasare la nivelul unei săptămâni și al unei zile obișnuite. De asemenea, opinia respondenților cu privire la situația mobilității la nivelul municipiul Ungheni și direcțiile de acțiune care ar trebui incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, este binevenită, fiindu-i dedicată o secțiune separată.

Completarea chestionarului pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Ungheni se poate realiza online, accesând link-ul următor

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoCnQKRe365pBfLPiyZlDvApT50cRAfdteGht_QF3BrtVU0g/formResponse

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Ungheni este dezvoltat în colaborare cu companii de consultanță cu o experiență semnificativă în domeniul planificării strategice, mobilității urbane, planificării și modelării transportului, atât în orașe din România cât și din Republica Moldova.