×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Primăria municipiului Ungheni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante: director/directoare a Școlii de Arte Plastice „Raisa Cojocaru” din municipiul Ungheni

Condiții de participare la concurs

– deține cetățenia Republicii Moldova;
– cunoașterea limbii române (cunoașterea limbilor străine va constitui un avantaj);
– studii universitare în domeniu;
– vechime în activitatea didactică de cel puțin trei ani (experiența managerială va constitui un avantaj);
– la data expirării termenului de depunere a dosarului, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
– este apt/ă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
– nu are antecedente penale;
– nu a fost concediat/ă în ultimii 5 ani în baza art.86, alin1, lit. l), m), n) din Codul Muncii sau destituit dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Actele necesare pentru participare la concurs
(conform Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, nr.163 din 23.03.2015)
– cererea de participare la concurs;
– copia actului de identitate;
– copia/copiile actului/actelor de studii;
– copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatei/candidatului;
– curriculum vitae;
– certificatul medical, care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcției;
– cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
– proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani;
– alte documente relevante.

Persoanele interesate vor depune actele necesare până la data de 16 octombrie, ora 16:00, la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: mun. Ungheni, str. Națională 7, biroul 203.
Telefon: 0236 22962.