×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Primăria Municipiului Ungheni anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante: director al Instituției de învățămînt extrașcolar Școala de Arte Plastice „Raisa Cojocaru” din municipiul Ungheni

I. Condiții de participare la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de director al Instituției de învățămînt extrașcolar Școala de Arte Plastice „Raisa Cojocaru” din mun. Ungheni:

– deține cetățenia Republicii Moldova;
– cunoaște limba romănă;
– studii superioare universitare;
– vechime în activitatea didactică de cel puțin trei ani;
– la data expirării termenului de depunere a dosarului, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
– este apt/ă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
– nu are antecedente penale;
– nu a fost concediat/ă în ultimii 5 ani pe baza art.86, alin1, lit.g)-r) și art.301 alin (1), lit.a)-b) din Codul Muncii;
– nu are interdicție de a ocupa funcții de conducere.

II. Actele necesare pentru participare la concurs (conform „Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățămînt general”, aprobat prin ordinul Ministerului Educației , nr.163 din 23.03.2015)

– cererea de participare la concurs;
– copia actului de identitate;
– copia actelor de studii;
– copia actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului/ candidatei;
– Curriculum Vitae;
– certificat medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic pentru exercitarea funcției;
– cazierul juridic sau declarația pe propria răspundere;
– proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani sau declarația pe propria răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului.

Persoanele interesate vor depune documentele necesare până la data de 28.02.2024, ora 16.00 la Comisia de organizare a concursului, pe adresa: mun. Ungheni, str. Națională 7, biroul 203.
Telefon: 0236 22962.