×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Pomul de Crăciun: amplasarea corectă și măsurile antiincendiare

La amplasarea pomului de Crăciun, se ține cont de următoarele cerințe:
1. Pomul trebuie instalat doar în încăperile asigurate cu  minimum două ieșiri de evacuare, ce corespund condițiilor prevăzute în normele de proiectare, care nu au gratii la geamuri și care nu se află mai sus de etajul 2 în clădirile cu planșeele combustibile;
2. Se amplasează astfel, încât să nu blocheze căile de acces;
3. Pomul se instalează în vase cu piatră (nisip) sau cu ajutorul trepiedelor din materiale incombustibile, care asigură stabilitatea acestuia, pe o suprafață cu raza de 1 metru, acoperită din materiale incombustibile, iar ramurile să nu atingă tavanul  și pereții;
4. Se amplasează la cel puțin 2 metri distanță de la sobe, calorifere și alte aparate de încălzire; la o distanță de cel puțin 1 metru distanță de la perdele, draperii, pereți acoperiți cu hârtie, țesături sau alte materiale și obiecte combustibile.

Iluminatul pomului de Crăciun se efectuează ținând cont de următoarele:
– trebuie efectuată în conformitate cu Normele de amenajare a instalațiilor electrice. La utilizarea rețelei electrice de iluminat fără transformator coborâtor de tensiune, pe pomul de Anul Nou se pot folosi ghirlande numai cu legarea în șir (succesivă) a becurilor  cu tensiunea sub 12 V, puterea electrică a becurilor nu trebuie să depășească 25 W;
– la descoperirea defectelor în instalația de iluminat (încălzirea cablului, licăritul becurilor, scânteierea etc.) ea trebuie imediat scoasă de sub tensiune (deconectată);
– instalația de iluminat se alimentează de la o pilă electrică sau baterie a cărei capacitate să nu prezinte pericol de incendiu; conductoarele și legăturile electrice să fie bine izolate;
– instalația de iluminat nu se lasă conectată fără supraveghere, precum și în timpul nopții (odihnei);
– ramurile joase ale pomului de Crăciun trebuie îndepărtate de la rețelele electrice.

 

În încăperile unde este amplasat pomul de Crăciun se interzice:
1. efectuarea lucrărilor ce țin de foc, vopsirea și alte lucrări cu pericol de incendiu în timpul desfășurării manifestărilor;
2. micșorarea lățimii trecerilor dintre rândurile de scaune și blocarea acestora;
3. deconectarea completă a luminii în încăperi în timpul prezentațiilor;
4. utilizarea în apropierea pomului de Crăciun a articolelor pirotehnice de orice tip, proiectoarelor cu arc, lumânărilor cu foc deschis și petardelor;
5. folosirea obloanelor la geamuri pentru a face întuneric în încăperi;
6. utilizarea costumelor din materiale ușor inflamabile pentru copii;
7. aflarea în încăperi a unui număr de persoane peste norma stabilită.

În timpul desfășurării activităților, e necesară organizarea unui serviciu de intervenție în caz de urgență.
Nu uitați:
Doar de la o scânteie poate lua foc costumele de carnaval sau materialele combustibile pe pomul de Crăciun.

În caz de incendiu:
– solicitați imediat serviciul de pompieri prin numărul de telefon 112;
– începeți imediat evacuarea persoanelor în locuri sigure;
– interveniți la stingerea incendiilor cu stingătoarele pregătite anterior și cu alte mijloace de stingere.