×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

DISPOZIŢIE nr.264-02/1-07 din 01.12.2020 Cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

            În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 18.12.2020, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la aprobarea, stabilirea și punerea în aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare, impozitului funciar și taxelor locale pentru anul 2021 pe teritoriul municipiului Ungheni
  Raportor: V. Poia, viceprimar
 2. Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2021, în prima lectură
  Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
 1. Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2021, în a doua lectură
  Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef
 1. Cu privire la nivelul de pregătire al complexului social-economic al municipiului Ungheni către perioada rece a anului 2020-2021
  Raportor: I. Galușca, viceprimar
 1. Cu privire la raportul de activitate a Consiliului de administrație al Î.M. ,,Apă-Canal” din Ungheni
  Raportor: I. Galușca, viceprimar
 1. Diverse.

Primar,  Alexandru  AMBROS

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

 1. Comisia Economie, buget şi finanţe16.12.2020, ora 13:00, biroul – CIC.
 2. Comisia Socială 17.12.2020, ora 13:00, biroul – CIC.
 3. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport16.12.2020, ora 16:00, biroul – CIC.