×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Despre proiectul bugetului municipal pentru 2023. Teze principale

– Proiectul bugetului municipal pentru anul 2023 are, ca și în anii precedenți, un caracter social pronunțat.
– La baza proiectului de buget pentru anul 2023 a stat prognoza resurselor bugetului pentru anii 2023-2025, obiectivele fiscale pentru anul 2023, prioritățile de.politici care derivă din programul de activitate a Consiliului Municipal Ungheni, alte documente de politici și strategii sectoriale, precum și acordurile semnate.
– Schimbarea majoră valorificată care a ghidat procesul de elaborare a proiectului de buget pentru anul 2023 a fost încorporarea perspectivei de gen.
– Proiectul bugetului municipal Ungheni pentru anul 2023 este estimat: la venituri – 158.781.400 lei, la cheltuieli – 154.616.300 lei, cu un sold bugetar de 4.165.100 lei.
– Banii vor veni în buget din: veniturile obținute  din impozite și taxe, venituri colectate urmare a prestării serviciilor cu plată, transferuri din bugetul de stat, granturi pentru proiectele finanțate din surse externe.
– În cuantumul veniturilor bugetului municipal Ungheni, prognozate pentru anul 2023, partea preponderentă îi revine transferurilor de la bugetul de stat – 47% sau 74.565.600 lei, ceea ce e cu 12,2% mai mult decât în anul 2022. Din această sumă, 59.075.400 lei sunt cu destinație specială pentru învățământul primar și extrașcolar; 8.740.300 lei – pentru infrastructura drumurilor; 2.466.800 lei – pentru școli sportive; 4.283.100 lei – transferuri cu destinație generală.
– Granturile primite pentru proiecte finanțate din surse externe – 1.826.800 lei.
– Pentru anul 2023, cheltuielile pentru instituțiile finanțate din bugetul municipiului Ungheni sunt estimate la 154.616.300 lei, ceea ce e cu 30.635.800 lei mai mult față de 2022.
– Cheltuielile pentru un copil în grădiniță în anul 2023 se estimează la 29.043 lei, iar pentru un elev în instituțiile extrașcolare – 16.171 lei.
– Ponderea de cheltuieli ale bugetului municipiului Ungheni estimat pentru 2023 revine cheltuielilor de personal (60.618.100 lei sau 39%).
– Cele mai mari cheltuieli revin educației și învățământului – 67.358.900 lei, după care urmează dezvoltarea drumurilor – 34.795.300 lei, cultură, sport, tineret, patrimoniu cultural – 19.374.500 lei, dezvoltarea gospodăriei de locuințe și servicii comunale – 18.699.100 lei.
– Reieșind din proiectul bugetului pentru anul 2023, se estimează construcția a 10 kilometri de trotuare și 1,5 kilometri de drumuri, renovarea a 3 curți ale blocurilor de locuit.
– Ca și în anii precedenți, necesitățile și solicitările suplimentare ale instituțiilor publice depășesc cu mult posibilitățile bugetului.
– Cotele taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023 se propun să rămână fără schimbări esențiale.

Proiectul desfășurat al bugetului pentru anul 2023, inclusiv pe programe și subprograme îl puteți găsi pe pagina web a primăriei: www.ungheni.md la compartimentul Transparență decizională/ Buget și taxe locale.

Propunerile dumneavoastră privind proiectul de buget pentru anul 2023 le puteți oferi în scris sau oral în cadrul Audierilor publice din 7 decembrie.

După audierile publice și examinarea tuturor propunerilor, proiectul bugetului municipiului Ungheni pentru anul  2023 va fi pus în discuție și aprobat de Consiliul Municipal.