×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Cooperarea intercomunitară, model de organizare a serviciilor publice testată de raioanele Cahul și Ungheni

Modele și practici de instituționalizare a cooperării intercomunitare în regiunile Cahul și Ungheni au fost prezentate celor peste 50 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale din Republica Moldova, în cadrul unui atelier organizat pe 13 decembrie de programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de UE și implementat de PNUD și UNICEF.

Patru servicii publice – două din Ungheni în domeniul deșeurilor solide și al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, și două din Cahul în domeniul deșeurilor solide și gestionării domeniului public – vor trece la un model de cooperare intercomunitară, care presupune regionalizare, acoperire sporită și eficiență. Acest parcurs este susținut de programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”.

Ca prim pas, au fost înființate Consilii Intercomunitare, care întrunesc reprezentanți ai comunităților care au decis să presteze în comun servicii publice. Aceste consilii au beneficiat de asistență juridică pentru instituționalizarea cooperării intercomunitare. Hotărârile au fost apoi aprobate de consiliile locale ale comunităților-membre. În final, furnizorii de servicii au fost reorganizați și au fost consolidate capacitățile instituționale și operaționale.

Astfel, peste 200.000 de locuitori din 24 de localități din regiunea Cahul și 34 de localități din regiunea Ungheni vor beneficia de servicii publice îmbunătățite.

„Evenimentul își propune să scoată în evidență o experiență inedită, un model de parteneriat și colaborare care se încadrează în viziunea noastră de dezvoltare durabilă a teritoriilor, inclusiv prin dezvoltarea polilor de creștere. Dezvoltarea localităților este o prioritate de țară, unde e nevoie nu doar de consolidarea capacităților administrative, dar și dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor, care să devină mult mai calitative și mai aproape de cetățeni”, a afirmat Larisa Voloh, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, Președinta Comisiei administrație publică și dezvoltare regională.

„În acest context, adoptarea recentelor îmbunătățiri legislative, inclusiv a noii legi privind asociațiile de dezvoltare intercomunitară, este lăudabilă, deoarece reprezintă o etapă importantă care încurajează cooperarea între autoritățile publice pentru a-și uni forțele pentru a îmbunătăți serviciile publice în întreaga țară”, a declarat Daniela Gasparikova, Reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova.

„Succesul abordării de cooperare intercomunitară în Cahul și Ungheni este relevant și pentru alte comunități și regiuni din Republica Moldova, oferind informații și perspective din prima sursă pentru promovarea dialogului de politici și luarea deciziilor privind prestarea în comun a serviciilor publice, astfel încât să fie sporită calitatea acestora. Extinderea serviciilor de la centrele urbane la comunitățile învecinate este esențială pentru asigurarea accesului egal la servicii comunale. Or, serviciile publice adecvate și accesibile reprezintă una dintre condițiile prealabile de bază pentru creșterea atractivității regiunilor pentru întreprinderi și investitori, stimulând astfel dezvoltarea economică locală”, a adăugat Daniela Gasparikova.

„Instituționalizarea cooperării intercomunitare este un nou capitol în dezvoltarea orașelor Ungheni și Cahul. Credem că are potențialul de a aduce îmbunătățiri semnificative ale calității vieții pentru oamenii din aceste regiuni”, a menționat Jan Demidovits-Mekelainen, Manager de program, Delegația UE în Republica Moldova.

Cele patru servicii publice din Cahul și Ungheni care testează cooperarea intercomunitară au beneficiat în total de un milion de euro din partea Uniunii Europene și 50.000 euro din partea Franței pentru lucrări de infrastructură, echipamente și nu numai. De asemenea, reprezentanții locali au învățat din studii de caz din România și Franța, unde astfel de forme de cooperare aduc valoare adăugată.

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 de milioane de euro, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).