×

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef/șefă al/a IP Centrul Municipal pentru TINEri Ungheni

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI UNGHENI

Anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de șef/șefă al/a Instituției Publice Centrul Municipal
 pentru TINEri Ungheni

Calificările solicitate:

 • să fie cetățean al Republicii Moldova;
 • studii superioare  (preferabil în domeniul pedagogic, psihologie, administrare publică, drept);
 • experienţă în domeniul tineretului de cel puțin 5 ani;
 • cunoaşterea limbii române, engleze;
 • experiență managerială de cel puțin 1-2 ani;
 • cunoaşterea calculatorului;
 • atitudine responsabilă faţă de obligaţiunile de serviciu;
 • prioritate se va acorda persoanelor care au experienţă în domeniul activității organizațiilor neguvernamentale și atragere a investițiilor.

Cerinţele de aplicare:

Solicitanţii urmează să prezinte următoarele documente:

 • Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
 • Curriculum Vitae;
 • Planul de management al IP Centrul Municipal pentru TINEri Ungheni pe termen de 4 ani,
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;
 • Certificat medical.

Persoanele interesate vor depune actele necesare pe adresa:
mun. Ungheni, str. Naţională nr. 7,  biroul 301. Tel: 0236 22577.

Termen limită de depunere a cererilor: 31 iulie 2023, ora 16:00.

P.S. Formular de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante (ATAȘAT)