×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Concurs de selectare a unei companii de executare a lucrărilor de iluminare a stațiilor de așteptare a transportului public

 Primăria municipiului Ungheni anunță concurs de selectare a unei companii de executare a lucrărilor de iluminare a stațiilor de așteptare a transportului public în mun. Ungheni și s. Zagarancea.

Denumirea lucrărilor 

Proiect 2023-SFPL-FGMOPC-04 ”Iluminarea inteligentă a Stațiilor de Așteptare din municipiul Ungheni și satul Semeni, comuna Zagarancea, raionul Ungheni”, finanțat de Solidarity Fund PL în Moldova în cadrul Fondului de Granturi Mici pentru orașe-poli de creștere, Ediția 2023
Costul estimativ a lucrărilor – 235 010,00 lei MD

Descrierea lucrărilor

Proiectul „Iluminarea inteligentă a Stațiilor de Așteptare din municipiul Ungheni și satul Semeni, comuna Zagarancea” presupune următoarele categorii de instalații electrice:
– linii electrice aeriene suspendate autoportante de joasă tensiune/brașamente (0,22 v) cu punct de conectare de la cea mai apropiată linie electrică aeriană de la iluminatul stradal pînă în Stația de așteptare a transportulu public (SATP)
– confecționarea și montarea a 4 panouri publicitare 1000*1500 mm cu carcas de metal și material compozit cu ecran din acril sau sticlă organică. Ecranul panoului va fi iluminat de 2 tuburi LED cu puterea de 18 Wt fiecare montate în interiorul pe lateralele panoului de publicitate. Tuburile LED vor avea 2 funcții: iluminarea panoului și a zonei din preajma SATP
– montarea a 11 piloni din beton armat SV-9,5 în locurile unde distanța de la locul de brașament este mai mare de 30-35 m până la SATP
– montarea tuburilor si a cablurilor electrice pe pereții SATP
– montarea a 44 de panouri din oțel
– executarea capetelor terminale ale cablurilor și legării la bornele tablourilor, automatelor și aparatelor electrice (panourilor publicitare)
– executarea legăturilor în doze; acestea se vor realiza numai în cleme (nu se admite  executarea conexiunii conductoarelor prin răsucire și matisare)
– racordarea la nulul de protectie a tabloului se va face printr-un singur conductor, diferit de      cel al nulului de lucru.

Sarcini și responsabilitățile ofertantului

Înainte de începerea lucrărilor de execuție, ofertantul desemnat câștigător are obligația de a verifica întreaga documentație și de a sesiza achizitorul asupra eventualelor neconformități și neconcordanțe constatate. În toate cazurile este indicat ca lucrarea sa fie executată în conformitate cu toate regulile specifice, astfel încât să se asigure funcționarea corespunzatoare a tututor instalațiilor și totodată un aspect corespunzător al acestora.

Cerințe față de lucrări

Lucrările executate trebuie să corespundă specificațiilor indicate în formulatul de aplicare.
Echipamentele instalate trebuie să fie însoțite de certificate de calitate și certificate de proveniență.
Lucrările executate trebuie să corespundă standardelor naționale de calitate.

Competențe și calificări necesare fața de ofertant

Ofertantul are obligația de a face dovada deținerii în proprietate sau chirie a următoarelor mijloace fixe ce sunt minim necesare în vederea realizării în bune condiții a lucrării:
– Laborator electrotehnic
– Utilațj de forare a gropilor
– Utilaj de montare a pilonilor
Ofertantul are obligația de a face dovada deținerii de personal specializat în vederea bunei execuții a lucrărilor în domeniul instalaţiilor electrice

Termenul limită de depunere a dosarelor: 30 iunie 2023, ora 16:00.

Mai multe detalii și condiții de depunere a dosarului pot fi accesate pe
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1687519975432?tab=contract-notice