×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

COMUNICAT DE PRESĂ

Pe 27 august 2022, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei orașului Ungheni, s-a desfășurat Conferința Finală a Proiectului BSB1138  „Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi”/APRA, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN /2014-2020, implementat de Primăria orașului Tskaltubo, în parteneriat cu REC Caucasus/ Armenia, Primăria municipiului Ungheni / Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știință Imereti „Spectri”/Georgia. La evenimentul de încheiere al proiectului au participat activ reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, întreprinderilor municipale, instituțiilor publice, ONG-urilor, Grupurilor de Inițiativă, mass-media.

Scopul proiectului a fost să contribuie la îmbunătățirea calității mediului și reducerea deșeurilor din râuri și zone rurale prin sprijinirea introducerii unei practici moderne de gestionare a deșeurilor și de sensibilizare a mediului, prin cooperarea transfrontalieră și parteneriatul intersectorial în Georgia, Armenia, Moldova și România.

Vizita de studiu și schimbul de experiență privind managementul deșeurilor organizată în Municipiul  Galați/România, seminarele de instruire privind  colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor prin utilizarea tehnologiilor inovatoare și metodelor moderne de management al deșeurilor/ principiul 3R de management al deseurilor, compostarea individuală, desfășurate cu participarea reprezentanților autorităților publice locale, întreprinderilor municipale, profesorilor din instituțiile preuniversitare, organizațiilor non-guvernamentale, femeilor, mass media și altor grupuri țintă interesate, întâlnirile cu elevii în școli, tabăra de vară verde „Protejăm mediul, suntem sănătoși!”, consursul de desen pentru copii „ECO–logic, Protejăm natura prin pictură!”, forumul național „Optăm pentru zone urbane și rurale  verzi fără deșeuri”, cluburile verzi, masa rotundă de totalizare, materialele informative şi promoţionale elaborate și distribuite (manuale, broșuri, ghiduri, pliante, postere etc.) în cadrul activităților proiectului implementat au constituit un cadru productiv de creștere a capacităților tuturor actorilor comunitari din orașele partenere.

Prin intermediul Punctului de consultare și educație privind reciclarea deșeurilor, creat în cadrul proiectului, a fost împărtășită experiența orașului Ungheni de colectare selectivă și reciclare a deșeurilor în 6 comunități rurale din raionul Ungheni. Consultarea și educația cetățenilor cu privire la colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor a contribuit la fortificarea eforturilor comunităților rurale de protecție şi îmbunătățire a calității mediului înconjurător și a sănătăţii umane, de utilizare raţională a resurselor naturale și dezvoltare socio-economică durabilă.

Pe durata de implementare a proiectului (28 de luni), grupurile  țintă din localitățile rurale beneficiare, deoportivă, s-au familiarizat cu practicile inovative de management a deşeurilor utilizate în Uniunea Europeană, au preluat și aplicat practicile pozitive de colectare selectivă a deșeurilor din Municipiul Ungheni, Republica Moldova.

Proiectul „Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi” este unul de mare succes și poate fi replicat în alte localități ale țărilor partenere.

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, Co-coordonator proiect

Telefon de contact: 0236 23668;

E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com