×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

COMUNICAT DE PRESĂ

În două municipii: din Republica Moldova și, respectiv, România, va fi dezvoltat transportul prietenos mediului.

Ungheni, 15 iunie 2022. Cu sprijinul Uniunii Europene, în municipiile Ungheni (Republica Moldova) și Dorohoi (România) vor fi amenajate piste pentru bicicliști, vor fi organizate campanii de sensibilizare și informare, vor fi elaborate politici și strategii locale în vederea creării condițiilor adecvate pentru transportul prietenos mediului. Va fi creată, totodată, o rețea transfrontalieră de promotori ai transportului prietenos mediului, destinată sporirii cooperării dintre actorii comunitari din domeniul transportului și planificării urbane.

Toate vor fi realizate, grație proiectului „Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020. Partenerii Primăriei municipiului Ungheni sunt Primăria municipiului Dorohoi, România și Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă.

Proiectul își propune ca obiectiv general dezvoltarea inițiativelor de transport prietenoase mediului în zona transfrontalieră prin reducerea poluării aerului, cauzată de vehiculele motorizate și de contactele interpersonale, pentru a crește mobilitatea oamenilor și a optimiza transportul fără emisii de carbon în conformitate cu cerințele UE.

Pe data de 15 iunie, în incinta Primăriei municipiului Ungheni va avea loc conferința de lansare a Proiectului „Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11, la care sunt invitați să participe reprezentanți ai autorităților publice locale, ai sectorului public și neguvernamental din cele două municipii.

De notat că acest proiect va viza activități de cooperare în vederea identificării unei metodologii comune a principiilor de transport prietenoase mediului, dezvoltarea în comun a politicilor de mediu și implementarea acestora, identificarea problemelor critice și a factorilor cheie care determină reducerea poluării aerului prin îmbunătățirea sistemului de transport.

„Mobilitatea urbană și facilitarea utilizării transportului prietenos mediului s-au aflat în permanență în atenția autorităților publice locale din Ungheni. De aceea proiectul „Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” este binevenit și foarte important pentru noi, ca autoritate publică, dar și pentru ungheneni. Avem certitudinea că, grație susținerii Uniunii Europene și în colaborare cu partenerii din Dorohoi, vom realiza cu succes toate cele prevăzute de proiect, astfel ca cetățenii să beneficieze de noi oportunități privind mobilitatea urbană”, a declarat Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni.

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni. Se așteaptă, la final, o creștere a mobilității persoanelor și mărfurilor în zona transfrontalieră prin intermediul unei rețele de transport prietenos mediului, o infrastructură de transport durabilă și prietenoasă mediului (20 km de piste penru bicicliști), precum și o rețea transfrontalieră creată pentru dezvoltarea transportului durabil și prietenos mediului.

Bugetul total al proiectului este de 1,834,153.11 Euro (echivalent cu 37,334,186.55 MDL), dintre care 1,441,379.17 EUR (echivalent cu 29,339,273.00 MDL) reprezintă suma grantului oferit de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi: 
Victoria Darie, manager proiect,
Tel: +373 79530649, victoria.darie@gmail.com