×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Ce trebuie să știți despre taxa de salubrizare

I. Baza legală: Codul fiscal

Taxa de salubrizare este o taxă locală. În conformitate cu art. 288 al Codului fiscal, este o plată obligatorie la bugetul local și nu presupune încheierea unui contract cu contribuabilul.

Art. 290 lit.p) stabilește că subiecții impunerii (cine trebuie să achite) sunt persoanele fizice înregistrate în calitate de proprietar al bunului imobil cu destinaţie locativă (casă de locuit, apartament).

Potrivit art. 291 alin.(2), baza impozabilă (în baza la ce se calculează suma de achitat) este numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcţie de apartament şi bloc sau casă la sol.

Pentru a evita orice situație de confuzie, accentuăm încă o dată că se ia în calcul numărul persoanelor care au oficial viza de domiciliu la adresa indicată și nu numărul persoanelor care locuiesc de facto.

Conform art. 292, cota taxei de salubrizare se stabilește de Consiliul Municipal Ungheni.

II. Taxa de salubrizare în municipiul Ungheni

Pentru anul 2022, conform Deciziei nr. 7/1 din 17.12.2021 a Consiliului Municipal Ungheni, locuitorii municipiului vor achita taxa de salubrizare în mărime de 3 lei pe lună, ca și în anul 2021.

Sunt scutite de plata taxei de salubrizare persoanele cu dizabilități severe și accentuate, precum și copiii până la vârsta de18 ani.

Decizia integrală o puteți găsi pe pagina web a Primăriei municipiului – ungheni.md, accesând link-ul – http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/12/D-7-1.pdf

De cotele taxelor locale (inclusiv cea de salubrizare) pentru anul 2022 în municipiul Ungheni puteți lua cunoștință, accesând link-ul – http://ungheni.md/wp-content/uploads/2021/12/D-7-1-Anexa-min.pdf

Atenție!

Cetățenii vor primi avizul de plată trimestrial, în plic, la domiciliu. Avizul va conține informația privind suma către plată atât pentru trimestru, cât și suma anuală.

Cetățenii pot solicita avizul de plată și de la serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriei Ungheni.

III. Pentru ce achită locuitorii municipiului Ungheni?

Salubrizare înseamnă de fapt:
– măturatul străzilor și al spațiilor publice;
– spălatul/stropitul străzilor;
– golirea coșurilor stradale;
– întreținerea mobilierului urban;
– cositul în spațiile publice;
– amenajarea spațiilor publice, plantarea arborilor, arbuștilor, florilor, semănatul ierbii;
– curățarea/defrișarea arborilor, arbuștilor, precum și tratamentul fitosanitar prin stropiri cu mijloace contra bolilor și dăunătorilor;
– deszăpezirea;
– deservirea canalizare pluvială;
– dezinfecția, ecarisajul;
– iluminatul stradal.

Contribuția cetățenilor, prin taxa de salubrizare, constituie circa 15% din toate cheltuielile necesare pentru efectuarea lucrărilor enumerate mai sus. Restul banilor sunt din bugetul local.

Taxa se achită trimestrial:
trimestrul I – până la 15 martie
trimestrul II – până la 15 iunie
trimestrul III – până la 15 septembrie
trimestrul IV – până la 30 noiembrie.
Doritorii pot să achite taxa integral (pentru 12 luni) odată.