×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Bugetul pe înțelesul tuturor

Pe 18 decembrie, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Municipal, proiectul bugetului va fi pus în discuție de către consilieri.

Ce buget vom avea în anul 2021?
Veniturile estimate pentru anul 2021 în bugetul primăriei sunt de 106548,4 mii lei (106 milioane 548 mii 400 lei), iar cheltuielile – 109334,6 mii lei (109 milioane 334 mii 600 lei).
Este, ca și în anii precedenți, un buget de consum.
Se vor majora transferurile de la bugetul de stat, în legătură cu majorarea salariilor și, implicit, a cheltuielilor în sectorul bugetar. De notat că cheltuielile din buget pentru învățământ (grădinițe, Școala de muzică, Școala de pictură, Stația Orășenească a Tinerilor Turiști) sunt estimate la 59 milioane 48 mii 300 lei, ceea ce înseamnă 51% din toate cheltuielile.
Veniturile proprii (taxe locale, impozitul pe venit de la persoanele fizice, impozitul funciar și pe bunurile imobiliare, taxe pentru servicii specifice etc.) rămân, practic, la același nivel.
Proiect buget pe programe
Amenajarea teritoriului:
se estimează creșterea cheltuielilor de la 14 milioane 26 mii 200 lei la 15 milioane 489 mii 700 lei. Cea mai mare creștere, de la 500 mii la 5441,3 mii lei se planifică la capitolul „Alte cheltuieli”, ceea ce înseamnă cheltuieli pentru deszăpezire, întreținerea rețelelor pluviale, depozitarea materialelor antiderapante, arenda unor unități de transport etc.
Totodată, se preconizează o scădere de aproape 2 ori a cheltuielilor la Mijloace fixe.
Aparatul primarului: se estimează reducerea cheltuielilor de la 9593,9 mii lei la 9083,8 mii lei.
Pentru anul 2021 nu sunt planificate lucrări de reparație a edificiului din bugetul Primăriei, fapt prin care se explică reducerea cheltuielilor la acest capitol.
Casa Limbii Române: se estimează o majorare de la 150 mii la 159,9 mii lei, generată de creșterea salariului.
Cultură: se estimează reducerea cheltuielilor de la 7789,9 mii lei la 7395,3 mii lei. În 2020 au fost planificate cheltuieli și pentru clubul de la Berești – ultimele tranșe pentru reparația capitală și transformarea clubului în centru multifuncțional. Pentru anul 2021 nu se planifică astfel de cheltuieli. Restul cheltuielilor estimate rămân ca și în 2020.
Drumuri: se estimează o creștere de la 3845 mii la 5959 mii lei. Pentru drumuri vin transferuri de la bugetul de stat. În plus, se planifică 2 milioane contribuție la repararea străzii Națională.
Educație extrașcolară (Școala de muzică, Școala de pictură, Stația Orășenească a Tinerilor Turiști): se estimează o creștere de la 6308,4 mii lei la 7410,7 mii lei, generată de majorarea salariilor.
Educație timpurie (grădinițe): se estimează o creștere de la 42611,3 mii lei la 47860,3 mii lei, generată de creșterea salariilor, dar și în legătură cu redeschiderea grădiniței „Delia”.
Fondul de rezervă: se estimează o creștere de la 480 mii la 519 mii lei.
Fondul de rezervă se formează din defalcările de până la 1% din suma totală a cheltuielilor prevăzute de buget. Pentru anul 2021 calculele au fost efectuate, reieșind din 0,5% din cheltuielile prevăzute de buget. Banii din Fondul de rezervă se cheltuie conform unui Regulament apropbat de Consiliul Municipal (în caz de situații excepționale, pentru acordarea de ajutor unor persoane aflate în situații extreme).
Iluminat stradal: se estimează o majorare de la 3600 mii lei la 6811 mii lei. Este vorba de realizarea proiectului privind iluminatul stradal în municipiul Ungheni, implementarea căruia va avea loc în 2021.
Muzeul de Istorie și Etnografie: se estimează o creștere de la 713 mii lei la 731,2 mii lei, generată de majorarea salariilor.
Servicii de odihnă/recreere: se estimează cheltuieli de 670,3 mii lei – pentru întreținerea (inclusiv salarizarea angajaților) Parcului Central „Micul Cluj”, care, în 2020 a obținut statutul de instituție publică.
Datorii: se estimează o scădere de la 925,4 mii la 860 mii lei.
Sport: se estimează o creștere de la 3005,6 mii lei la 3409,5 mii lei. Cea mai mare majorare, în comparație cu anul precedent, se planifică pentru întreținerea stadioanelor.
Tineret: se estimează o reducere a cheltuielilor de la 812,2 mii la 433,8 mii lei, dat fiind faptul că în 2020 Centrul de Resurse pentru Tineret a fost reorganizat.

Propunerile și recomandările cu privire la proiectul bugetului pentru anul 2021 le puteți trimite până la 14 decembrie, ora 16.00, pe adresa: str.Națională 7 sau la adresele electronice: viceprimar.poia@gmail și pavliuc.tatiana@gmail.com