×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Atenție!

Pe 22 decembrie, ora 15:00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Ungheni va avea loc ședința ordinară a Consiliului Municipal Ungheni cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la aprobarea, stabilirea și punerea în aplicare a impozitului pe bunurile imobiliare, impozitului funciar și taxelor locale pentru anul 2024 pe teritoriul municipiului Ungheni
Raportor: Tatiana Pavliuc, contabilă-şefă

2. Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2024, în prima lectură
Raportor: Tatiana Pavliuc, contabilă-şefă

3. Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Ungheni pentru anul 2024, în a doua lectură
Raportor: Tatiana Pavliuc, contabilă-şefă

4. Cu privire la prelungirea contractelor de locaţiune, stabilirea plăţii de locaţiune pentru anul 2024
Raportor: Tatiana Pavliuc, contabilă-şefă

5. Cu privire la aprobarea transmiterii în locațiune a unor spații
Raportor: Tatiana Pavliuc, contabilă-şefă

7. Diverse

Întrunirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal
21 decembrie, Centrul de Informare pentru Cetățeni (CIC)

1. Comisia Socială – ora 10:00
2. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – ora 13:00
3. Comisia Economie, buget şi finanţe – ora 15:00.