×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Apă și canalizare: cât plătim și cum se calculează tarifele pentru aceste servicii?

La momentul de față, tariful pentru apă și canalizare în municipiul Ungheni, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei non-casnici (agenți economici, instituții publice etc.) este unul dintre cele mai mici în Republica Moldova.
Din cele 11 orașe ce se alimentează cu apă din râul Prut, doar la Briceni și Râșcani prețul la furnizarea apei potabile e mai mic decât la Ungheni. Pentru serviciile de canalizare cel mai mic preț îl are Ungheniul. Per total, tariful pentru apă și canalizare este la Ungheni, pentru populație, de 20,47 lei/m c. Mai ieftin decât la Ungheni e doar la Cahul – cu 64 de bani/m c.

Ce reprezintă tariful la apă și canalizare?
Este o taxă pentru captarea și tratarea apei brute, transportarea, pomparea și distribuția apei potabile, colectarea, transportarea și epurarea apelor uzate.

Cum se calculează și se aprobă tarifele?
Tarifele sunt calculate de către furnizorul de servicii în conformitate cu Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la serviciile de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 741 din 18.12.2014.

Structura şi nivelul tarifelor sunt stabilite astfel încât:
– să reflecte costul economic al furnizării serviciului;
– costurile suportate de ÎM „Apă-Canal” (cheltuieli de exploatare, întreţinere, dezvoltare);
– să reflecte funcţionarea eficientă a serviciilor;
– să reflecte protecţia mediului.

De ce sunt atât de diferite tarifele și de ce consumatorii din Chișinău sau Bălți plătesc mai puțin decât ceilalți?
Dacă la Edineț tariful pentru apă și canalizare (pentru populație) este de 37,40 lei/m c., iar la Ungheni – 20,47 lei/m c., atunci la Chișinău tariful respectiv e de 10,69 lei/m c., iar la Bălți – 14,98 lei/m c.
Prin ce se explică această diferență? Potrivit experților, cele mai mari tarife sunt pentru operatorii care au volume mici de furnizare a acestor servicii și invers: cele mai mici tarife sunt acolo unde numărul consumatorilor e mare. Deci, cu cât numărul locuitorilor e mai mare, cu atât prețul la apă și canalizare e mai mic.
Iată de la Chișinău, oraș cu o populație de circa 738.500 de locuitori, tariful la apă și canalizare e cel mai mic în Republica Moldova. Cel mai mare preț e la Edineț, populația aici fiind de doar 15 mii de locuitori.
În Republica Moldova există, la momentul de față, 43 de operatori și întreprinderi care oferă servicii de apă și canalizare.

De ce se modifică tarifele?

Tarifele sunt ajustate periodic, reieșind din modificarea prețurilor la resursele utilizate în procesul tehnologic de captare, transportare, tratare, pompare și distribuție a apei, precum și a celor ce țin de transportarea și epurarea apelor uzate. Un alt factor este modificarea legislației naționale, în special în domeniul salarizării și altor componente tarifare.