×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

ANUNŢ

LANSAREA  PROGRAMULUI  DE  GRANTURI  MICI_2020

„Cetățeni activi pentru comunități durabile”/ Ediția XXI

Programul de Granturi Mici _2020 (PGM_2020) „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXI  are drept scop să contribuie la crearea și consolidarea bunelor practici de participare civică la procesul de revitalizare urbană a comunităților din raionul Ungheni.

 

PGM _ 2020 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXI  va  contribui la îmbunătățirea  gradului de conștientizare și înțelegere a importanței revitalizării urbane a localităților prin utilizarea energiilor actorilor comunitari la abordarea și soluționarea problemelor locale pentru  a construi împreună comunități urbane și rurale atractive.

 

PGM _ 2020 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXI  va încuraja parteneriatele dintre ONG-uri, Grupuri de Inițiativă Locală, instituții publice și private, autorități publice locale și cetățeni pentru implementarea activităților de  revitalizare urbană a spațiilor publice din localitate  care să fie  transformate în locuri unde toți cetățenii să aibă plăcerea să vină.

 

PGM _ 2020 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXI  este finanțat de  Fundaţia Comunitară Ungheni, susținută  financiar de  Primăria și Consiliul municipal Ungheni și Consiliul raional Ungheni.

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiari de granturi pot fi ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Locală:

 1. ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Locală care au beneficiat de un suport financiar mic din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 9 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 2. ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Locală care au implementat deja proiecte importante pentru comunitate cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 25 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 3. Contribuţia (în numerar) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, persoanelor juridice/instituții publice și private, persoanelor individuale/ cetățenilor.

DOMENIILE DE FINANŢARE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor de revitalizare urbană pe domeniile tematice: 1) cartiere prietenoase, 2) artă și cultură în comunitate, care vor cuprinde activități și bune practici de implicare civică la soluționarea eficientă și inovativă a problemelor de revitalizare urbană și punere în valoare a spațiului public din cartierele orașelor și zonele de centru ale localităților rurale. Proiectele inovative vor fi  adresate  unui număr mare de beneficiari și în mod  clar vor:

* demonstra încurajarea participării civice  active în viața  comunității 

* aduce beneficii cetățenilor  din comunitate

* permite obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* avea un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* oferi posibilităţi de replicare şi durabilitate

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru proiect:

 • să vizeze scopuri realiste care pot fi atinse pe durata proiectului
 • să urmărească soluționarea participativă a problemelor abordate în comunitate
 • să nu aibă o durată mai mare de 3 luni

Criteriile pentru beneficiari:

 • să fie activi în domeniile indicate
 • să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • să demonstreze capacitatea de a soluţiona problemele locale pe domeniile vizate

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • activităţi generatoare de profit
 • construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a spațiilor publice
 • activităţi cu caracter religios
 • activităţi  cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici_2020 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XXI, pot  fi  solicitate în versiune electronică la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.

Formularele cererilor de finanțare cu anexele necesare se depun la sediul  Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni),  în perioada  18–20 martie 2020,  între orele  10.00 – 16.00.

Data limită de depunere a a formularelor cererilor de finanțare este  20 martie 2020, ora 16.00.

Luni,  02 martie 2020, ora 11.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei municipiului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare  privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici _2020 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XXI. Sunt invitaţi toţi cei interesați de Programul de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 0236 25309; e-mail: fc_ungheni@yahoo.com.