×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

ANUNŢ LANSAREA PROGRAMULUI DE GRANTURI MICI 2023 „Cetățeni activi pentru comunități durabile”/ Ediția XXIII

Programul de Granturi Mici_2023 (PGM_2023) „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXIII are drept scop să contribuie la crearea și consolidarea capacităților de participare civică în procesul de dezvoltare durabilă a municipiului Ungheni.

PGM_2023 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXIII  va  contribui la îmbunătățirea  gradului de conștientizare și înțelegere a importanței implicării actorilor comunitari, stabilirii de parteneriate cu societatea civilă și mediul de afaceri pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Ungheni.

PGM_2023 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXIII va încuraja parteneriatele dintre ONG-uri, Grupuri de Inițiativă Locală, instituții publice și private, autorități publice locale și cetățeni pentru implementarea activităților de dezvoltare durabilă a municipiului Ungheni care să fie deosebit de actuale și utile pentru un număr mare cât mai de beneficiari.

PGM_2023 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XXIII  este finanțat de  Fundaţia Comunitară Ungheni, susținută  financiar de  Primăria și Consiliul municipal Ungheni.

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi Asociații Obștești, Grupuri de Iniţiativă Locală și Instituții publice:

 1. Asociațiile Obștești, Grupurile de Iniţiativă Locală și Instituțile publice care au beneficiat de un suport financiar mic din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 30 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 2. Asociațiile Obștești, Grupurile de Iniţiativă Locală și Instituțile publice care au implementat deja proiecte importante pentru comunitate cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 50 000 lei şi trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.
 3. Contribuţia (în numerar) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă şi/sau din partea autorităţilor publice locale, persoanelor juridice/instituții publice și private, persoanelor individuale/ cetățenilor.

DOMENIILE  DE FINANŢARE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor care vor cuprinde activități de dezvoltare a capacităților de participare civică a actorilor comunitari  pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Ungheni prin soluționarea celor mai  importante  probleme  ca răspuns la nevoile  grupurilor țintă pe care îi reprezintă.

Granturile se vor acorda pentru următoarele domenii:

 • Sport și educație pentru un mod sănătos de viață
 • Cultură și recreere

Proiectele trebuie să fie  adresate  unui număr mare de beneficiari și în mod  clar să:

*demonstreze o participare numeroasă a cetățenilor în viața  comunității 

* să aducă beneficii cetațenilor din comunitate

* să permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* să ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru proiect:

 • să vizeze scopuri realiste care pot fi atinse pe durata proiectului
 • să urmărească soluționarea participativă a problemelor abordate în comunitate
 • să aibă durata de cel mult 4 luni

Criteriile pentru beneficiari:

 • să fie activi în domeniile indicate
 • să dispună de potenţial uman şi voluntari
 • să demonstreze capacitatea de organizare a activităților pe domeniul vizat

Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

 • ativităţi generatoare de profit
 • construcţii/reconstrucţii/ ample lucrări de amenajare a spațiilor publice
 • ativităţi cu caracter religios
 • ativităţi cu caracter politic

Formularul şi Ghidul Programului de Granturi Mici_2023 „Cetățeni activi pentru comunități durabile”, Ediția XXIII, pot  fi  solicitate în versiune electronică la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail: inaolearciuc@gmail.com; fc_ungheni@yahoo.com

Formularele cererilor de finanțare cu anexele necesare se depun la sediul  Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni),  în perioada  25–26  mai 2023,  între orele  15.00 – 16.00.

Data limită de depunere a a formularelor cererilor de finanțare este  26  mai 2023, ora 16.00.

Sesiunea de informare  privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici_2023 „Cetățeni activi pentru comunități durabile”, Ediția XXIII va fi organizată pe data de 10 mai 2023, ora 15.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni, Primăria municipiului Ungheni, parter 

Persoana de contact: Ina OLEARCIUC:  067658553 ; e-mail: inaolearciuc@gmail.com.