×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Moldova Iluminatul Public Stradal – Renovarea Iluminatului Public Stradal în orașul Ungheni

Municipiul Ungheni, denumit în continuare „Angajatorul”, intenționează să utilizeze o parte din veniturile unui împrumut de la Corporația Financiară Nordică de Mediu (NEFCO) pentru reconstrucția iluminatului public stradal în Orașul Ungheni.

Angajatorul invită acum depunerea ofertelor pentru următorul contract care urmează să fie finanțat parțial din  împrumut:

Furnizarea și instalarea tuturor echipamentelor electrice și tehnice necesare pentru reconstrucția sistemului de iluminat stradal în Orașul Ungheni –2680 de corpuri de iluminat cu lămpi de tip LED (2202buc de 30W, 370buc de 50W, 108buc de 80W), 185 piloni, 31 dulapuri (pupitre) suspendate de comanda ale iluminatului stradal, suspendarea a 17 283 m cablu de alimentare auto portantă SIP și alte echipamente și lucrări legate de instalarea/reconstrucția sistemului de iluminat stradal.

Pentru a fi calificați în procesul de atribuire a unui contract, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii minime:

  • Ofertantul are capacitatea financiară, tehnică și de producție pentru îndeplinirea contractului, iar venitul mediu anual al ofertantului în ultimii trei ani (3) a fost de cel puțin două ori mai mare decât prețul ofertei sale. În cazul ofertei depuse de un Consorțiu de Asociați (JVCA), partenerul principal trebuie să corespundă cel puțin la 50% din cerințele solicitate;
  • Ofertantul a furnizat în mod satisfăcător instalații și lucrări similare altor cumpărători și a încheiat cel puțin trei (3) contracte similare în ultimii cinci ani (5), fiecare cu valoare de cel puțin 50% din prețul propus de oferta sa;
  • Ofertantul sau agentul său va putea îndeplini obligațiile de garanție;
  • Ofertantul nu este în faliment sau nu este în procedură de faliment în conformitate cu legislația sau reglementările naționale;

Documentația de licitație, va fi transmisă gratuit prin e-mail în format electronic (fișier PDF), la cererea unui potențial ofertant.

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de o garanție de ofertă sub formă de declarație de asigurare a ofertei a cărei formă este furnizată în Documentația de licitație. Scopul garanției de ofertă este de a asigura seriozitatea ofertanților cu privire la participarea acestora, indiferent de mărimea contractului.

Ofertele trebuie livrate la adresa – Primăria Ungheni, str. Națională 11, orașul Ungheni, MD-3600,  Republica Moldova, până la data de 30.07.2021 ora 11:00 (ora Chișinăului), moment în care acestea vor fi deschise în prezența reprezentanților ofertanților care aleg să participe.

Ofertele vor fi depuse in limba engleză.

Toți ofertanții potențiali care au solicitat documentația de licitație pot planifica o vizită la locația proiectului, solicitând acordul prealabil al angajatorului.

Ofertantul ar trebui să țină cont de faptul că lucrările din prezentul contract vor începe, estimativ, în septembrie 2021 și vor dura până în martie 2022.

Potențialii ofertanți pot obține informații suplimentare și pot solicita documentația de licitație de la:

Din partea Municipiului Ungheni:
 Nicolae Zaharia
Tel: +373 76764543
Email: nicolae.zaharia@sinergetika.co

Data: 15.06.2021