×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Anunț cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

DISPOZIŢIE  nr. 187-02/1-7 din 25.07.2022

Cu privire la convocarea Consiliului Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 09.08.2022, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii Municipale „Apă-Canal” din Ungheni pe anul 2021

Raportor: P. Scutaru, administratorul Î.M. ,,Apă-Canal” din Ungheni

 1. Cu privire la executarea bugetului municipiului Ungheni pentru primul semestru al anului 2022

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Cu privire la nvelul de pregătire a instituțiilor educaționale din mun. Ungheni către noul an de studii 2022- 2023

Raportor: D. Ternovschi, viceprimar

 1. Cu privire la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, nr. 01 din 07.12.2018, încheiat între Consiliul Municipal Ungheni și Î. M. ,,Apa – Canal“ din Ungheni

Raportor: I. Galușcă, viceprimar

 1. Cu privire la transmiterea în gestiune Î.M. ,,Apă-Canal” din Ungheni a rețelelor de apeduct și canalizare, situate pe teren public din mun. Ungheni construite de persoane fizice
 2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Cu privire la casarea unor mijloace fixe aflate la balanţa instituțiilor publice din subordinea Primăriei Municipiului Ungheni

Raportor: T. Pavliuc, contabil-şef

 1. Diverse.

 

Primar,  Alexandru  AMBROS

     Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

 1. Comisia Socială – 08.08.2022, ora 10:00, biroul – CIC.
 2. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 08.08.2022, ora 13:00, biroul – CIC.
 3. Comisia Economie, buget şi finanţe – 08.08.2022, ora 16:00, biroul – CIC.