×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

2015 – 2019

Realizările din anii  2015 – 2019

În ultimii 4 ani municipiul Ungheni s-a dezvoltat rapid și a înregistrat progrese evidente în  modernizarea infrastructurii urbane și dezvoltarea economică locală prin atragerea investițiilor,armonizarea serviciilor sociale cu standardele europene și creșterea capacităților autorităților publice locale și a rolului cetățenilor în procesul decizional. Împreună cu societatea civillă, sectorul privat, partenerii de dezvoltare  locali și externi, echipa Primăriei în perioada 2015 – 2019 au fost implementate 70 proiecte și valorificate circa 145 mln lei, dintre care 50%  constituie cu finanțarea externă sub formă de granturi nerambursabile. Astfel, prin intermediul proiectelor cu finanțare externă, bugetul municipiului Ungheni în fiecare an a fost suplinit cu 25%.

Astăzi unghenenii se pot bucura de servicii publice mai bune, drumuri asfaltate, trotuare renovate, spații de recreere și agrement amenajate, iluminat public modernizat.

În calitate de Primar al municipiului Ungheni în perioada 2015 – 2019 am contribuit la creșterea bunăstării unghenenilor prin:

Infrastructură urbană modernizată  

Din 132 km de drum din municipiul Ungheni, 65 % sunt drumuri asfaltate, iar 30% pietruite. În  ultimii patru ani au fost asfaltate străzile Alexandru cel Bun, Crestiuc, Ștefan cel Mare, Musatov, Vlad Țepeș, V.Alecsandri, C. Porumbescu, M. Costin, Gr. Ureche, B.Lăutaru, V.Micle, Decebal, I.Creangă, O.Ungureanu, Romană. Astfel, în patru ani au fost asfaltate străzi pe o lungime de circa 15 km. în valoare de 28 mln.lei. Pe toată rețeaua de străzi a fost reînnoit marcajul rutier. Au fost pietruite străzi în cartierele periferice pe o lungime de 5,5 km în valoare de 2,6 mln. lei.

 Din 52,5 km. de trotuar, au fost renovate 5,4 km. pe porțiunile de str. Alexandru cel Bun, C. Porumbescu, M. Costin, Gr. Ureche, Decebal, I. Creangă, Șt. Cel Mare în valoare de 5,2 mln. lei.

În ultimii doi ani au fost reabilitate căile de acces și amenajate locuri de parcare în 31 curți ale blocurilor de locuințe multietajate din cartierele Centru (str. M. Eminescu, Națională, Romană, V.Lupu, Boico, C. Porumbescu, M.Cibotaru, etc), Tineretului (str. Crestiuc, I. Creangă, Bernardazzi,  Decebal, B.P.Hașdeu, G. Ureche, Cosmescu), Dănuțeni (str.Ștefan cel Mare)  și Ungheni Vale (str.Unirii).

În 2018 a fost amenajată o curte model a blocurilor de locuințe de pe str. Porumbescu 3, 5, 7 și str. Alexandru cel Bun 32, unde au fost construite 3 parcări și pavate trotuare, amenajate un teren de joacă, un teren de fitness și o zonă verde, modernizat iluminatul public prin utilizarea energiei solare.

A fost soluționată problema parcării de pe str. M.Eminescu cu implicarea a șase agenți economici și finanțare externă, fiind amenajate în jur de 30 locuri de parcare.

Ungheniuil este primul oraș care are un sistem de siguranță în traficul rutier complet renovat la standarde europene cu semafoare de tip LED, peste 900 indicatoare și semne rutiere și 30 camere de supraveghere pentru siguranța cetățenilor.

Iluminat stradal reabilitat

Lungimea totală a străzilor acoperite cu rețele electrice pentru iluminatul public stradal în municipiul Ungheni este de 105 km, iar sistemul de iluminat al orașului este format din aproximativ 2600 corpuri de iluminat. În ultimii 4 ani au fost schimbate peste 800 corpuri de iluminat vechi cu cele de tip LED și valorificate investiții în valoare de 6,5 mln lei. Numai în 2019 au fost instalați 48 piloni și montate 388 corpuri de iluminat în cartierele periferice ale municipiului Ungheni (str. Bălțeni, Crestiuc, Al. cel Bun, M. Viteazu, Z. Arbore, O. Ungureanu, Oranjeriei, Unghiului, Cosmescu, C. Porumbescu, P. Cazacu, Crihan, T. Ciobanu, Doina Aldea-Teodorovici, Trandafirilor). Au fost instalate sisteme video de supraveghere în curțile blocurilor de locuințe, scuaruri și parcul central.

Au fost reabilitate rețelele de iluminat stradal pe porțiunile de străzi Romană, N. Bălcescu, M. Eminescu, Dm. Cantemir, Livezilor, Prutului, Ștefan cel Mare.

Clădiri publice eficientizate energetic

La grădiniță-creșă „Andrieș”, Liceul Teoretic „Gh. Asachi” și „A. Pușkin” au fost schimbate geamurile, ușile, izolați pereții în exterior și renovate sistemele de încălzire pentru economisirea energiei și reducerea costurilor, valoarea totală a lucrărilor constituind 21 mln. lei.

Servicii publice locale îmbunătățite

Municipiul Ungheni este asigurat cu apă 100% și 62%  cu sistem centralizat de canalizare. Au fost renovate unele porțiuni de apeduct în cartierele Ungheni Deal și Centru. Este  elaborat proiectul tehnic pentru extinderea a 5,4 km de rețea de apeduct și 5,6 km rețea de canalizare în cartierul Dănuțeni și lucrările propriu-zise vor fi efectuate în următorii 2 ani, cu finanțarea obținută de la Uniunea Europeană.

Serviciul de colectare selectivă a deșeurilor este asigurat  de ÎM „Ave Ungheni” prin intermediul a 85 platforme și circa 260 containere cu volumul de 1100 litri. Locatarii caselor la sol au fost asigurați cu peste 2000 containere date gratis în comodat. În 2017 sistemul de management al deșeurilor a fost diversificat fiind creat un serviciu nou de colectare a deșeurilor electrice și electronice: au fost achiziționate containere, o camionetă specială, amenajată o hală unde se depozitează deșeurile. În ultima perioadă au fost achiziționate 3 autospeciale, iar în 2019 au fost procurate 460 containere noi.

În premieră, prin intermediul programului „Adoptă un spațiu public”, instituții publice, ONG-uri și agenți economici au fost responsabilizați și implicați în amenajarea spațiilor verzi (8 acorduri semnate).

Servicii sociale amonizate cu standardele europene

Cu suportul financiar din partea Fondului de Solidaritate al Poloniei și Primăriei Sectorului 5 București, în două cartiere periferice Berești și Vasilica a fost reconstruit Centrul Cultural Multifuncțional „Regina Maria” în valoare de 5,3 mln.lei, care astăzi oferă unghenenilor multiple servicii. Aici se află o bibliotecă, o sală multifuncțională, un spațiu pentru expoziții, o sală de calculatoare, una de fitness. Tot în acest centru se află biroul polițistului de sector, oficiul poștal și cel de asistență medicală.

Ungheni este orașul sculpturilor care înfrumusețează orașul și reprezintă o adevărată carte de vizită a municipiului. Tradiția de organizare a Taberele de sculptură în piatră a fost continuată prin „Tabăra de Sculptură  Ungheni – 555 de ani” din 2017 și Tabăra de Sculptură „Istorie, cultură și civilizație românească” din 2018.

Infrastructură de sport și recreere dezvoltată

Modul sănătos de viață și crearea infrastructurii de sport/recreere au fost și rămân  prioritare pentru cetățenii municipiului Ungheni. În acest scop au fost amenajate și construite 6 ministadioane în cartierele orașului: un stadion și teren de joacă în cartierul Dănuțeni; un teren multifuncțional, unul de minifotbal și un teren de fitness pe Stadionul Municipal, tot aici a fost schimbat gardul și renovate vestiarele. Alte două stadioane au fost construite în cartierul Tineretului, unul dintre acestea se află pe teritoriul Liceului Teoretic „A.Pușkin”.

Reabilitarea Parcului Central din Ungheni a devenit realitate. Au fost realizate lucrări de reconstrucție a aleilor centrale, au fost amenajate parcări și terenuri de joacă pentru copii de diferite vârste, s-au construit un teatru de vară, un havuz, în curând urmează să fie construite încă 2 ministadioane. Aceste lucrări au fost realizate grație susținerii financiare din partea PNUD Moldova, Consiliului raional Ungheni, Consiliului Municipal Ungheni și Primăriei municipiului Cluj-Napoca. Până în prezent au fost valorificate investiții în valoare de 10,6 mln.lei.

Parteneriate locale, regionale și internaționale consolidate

Stabilirea și consolidarea relațiilor de cooperare a Municipiului Ungheni cu partenerii de dezvoltare locali, regionali și finanțatorii externi a crescut simțitor. Dintre cele 18 orașe înfrățite cu Municipiul Ungheni, cele mai reușite rezultate s-au obținut din colaborarea cu Municipiul Cluj-Napoca și Sectorul 5 București din România: un suport vizibil la renovarea Parcului central și Centrului Cultural Multifuncțional. Totodată, au fost realizate proiecte de succes cu orașele Kutaisi/Georgia, Ararat/Armenia, Joniskis/Lituania privind colectarea selectivă a deșeurilor și reducerea efectelor schimbărilor climatice.

Angajamente pentru anii  2019 – 2023

Reabilitarea infrastructurii urbane și tehnico-edilitare

 • Va fi extins sistemul de canalizare și vor fi asfaltate drumurile locale/ străzile din cartierele periferice ale orașului: Dănuțeni, Ungheni Deal, Ungheni Vale, Berești și Vasilica
 • Toate căile de acces în curțile interioare ale blocurilor de locuințe multietajate vor fi renovate, amenajate și dotate
 • Va fi dezvoltat Iluminatul stradal econom și eficient pe întreg teritoriul muniucipiului Ungheni
 • 113 stații de așteptare cu sisteme inteligente de informare vor fi construte în cartierele orașului
 • Va fi reconstrută magistrala de apă și reparată capital str.Națională, porțiunea dintre B.P.Hașdeu și str.Șt.cel Mare
 • Piața Independenței care reprezintă centrul administrativ, istoric și cultural al orașului va fi reconstruită și reamenajată
 • Vor fi renovate și construiute trotuare și piste de bicicliști pe o lungime de circa 7 km.
 • Vor fi atrase fonduri externe pentru implementarea planului de investiţii capitale

 Modernizarea sistemului de servicii publice și sociale

 • Va fi creat un Centru expozițional pentru promovarea produselor autohtone și handmade
 • Va fi elaborat un pachet promoțional turistic al municipiului Ungheni
 • Va fi constrută o piață municipală agro-alimentară acoperită pentru  comercializarea produselor agricole ecologice și  promovarea producătorilor  locali
 • Va fi încurajată dezvoltarea clasterelor și modernizarea infrastructurii tehnologiilor informaționale la nivelul sectorului public şi privat
 • Serviciile de colectare a deșeurilor electrice, electronice și electrocasnice vor fi modernizate și extinse
 • Va fi construită stația de epurare a apelor uzate
 • Vor fi renovate și deschise două grădinițe de copii în cartierele Ungheni Vale și Tineretului
 • Vor fi instalate sisteme autonome de încălzire în toate grădinițele de copii
 • Vor fi amenajate și dotate 50 locuri de joacă pentru copii în curțile blocurilor de locuințe multietajate din cartierele orașului
 • În parcul central vor fi construte două ministadioane și o sală sportivă polivalentă

Asigurarea unei guvernări locale profesioniste și transparente

 • Vor fi consultați și implicați cetățenii în procesul decizional
 • Serviciie publice vor fi modernizate și prestate în format electronic
 • Va fi consolidat parteneriatul cu societatea civilă și mediul de afaceri
 • Va fi promovată cooperarea internațională prin intermediul orașelor înfrățite