Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral și pentru desfășurarea întrunirilor cu alegătorii

Written by admin on 22 august 2019. Posted in Fără categorie

Cartierul Ungheni Vale în atenția Primăriei municipiului Ungheni

Written by admin on 17 august 2019. Posted in Fără categorie

Cartierul Ungheni Vale – zonă de revitalizare urbană

Situat pe malul râului Prut, în partea vestică a orașului Ungheni, Cartierul Ungheni Vale are o populație de 2264 de locuitori și reprezintă partea veche a orașului. Deși dispune de un potențial turistic deosebit (se află la intersecția căilor ferate Republica Moldova – România, iar în apropiere este podul feroviar peste Prut, cunoscut ca „Podul Eiffel”), cartierul este una dintre zonele defavorizate ale municipiului Ungheni. Acest fapt se reflectă și în studiul realizat în anul 2018, în procesul de elaborare a Programului de Revitalizare Urbană, cu suportul  Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone.

„În urma analizei indicatorilor sociali, economici și de mediu s-a constatat că această zonă necesită o intervenție deosebită, o abordare aparte, specifică problemelor identificate aici: rata înaltă a șomajului, numărul mare al familiilor social-vulnerabile, lipsa zonelor verzi amenajate, risc sporit de inundații, ș.a. În Programul de Revitalizare Urbană au fost trasate direcțiile prioritare de intervenție în acest cartier. În continuare vom îndrepta eforturile spre îmbunătățirea condițiilor de trai a locuitorilor din zonă. Am început cu implementarea proiectului de creare a unei grădinițe de copii în acest cartier”, a declarat Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni.

Copii din Ungheni Vale vor merge la o grădiniță mai aproape de casă

Săptămâna trecută au început lucrările de reconstrucție a sediului fostei grădinițe de copii din Cartierul Ungheni Vale în cadrul proiectului „Condiții mai bune pentru copiii de vârstă preșcolară din Cartierul Ungheni Vale prin implicare civică”.

Aici vor fi executate lucrări de reparație a rețelelor inginerești interioare (sistem de încălzire, asigurarea cu apă caldă, apă rece și canalizare, corpuri de iluminat) și lucrări de finisare interioară (geamuri, reparația pardoselii, a tavanurilor).

„Și în acest an la grădinițele existente avem un număr mai mare a copiilor decât capacitatea acestor instituții. Prin deschiderea unei grădinițe în Cartierul Ungheni Vale sperăm să soluționăm, parțial, problema locurilor în grădiniţele de copii, atestată la nivelul întregului oraş. Preconizăm să deschidem aici 5 grupe de copii cu vârsta preșcolară 2-7 ani”, a precizat Alexandru Ambros.

Costul primei etape de reabilitare a clădirii destinate grădiniței de copii este de 3,7 mln lei, dintre care 1,098 mii lei sunt oferiți de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone prin programul polonez de cooperare pentru dezvoltare.

Paralel au început lucrările de reconstrucție a infrastructurii drumurilor din Cartierul Ungheni Vale

Printre cele mai importante probleme invocate de locuitorii cartierului sunt cele legate de iluminatul public și de infrastructura drumurilor. Primii pași pentru soluționarea acestor probleme au fost întreprinși încă la începutul anului 2019. A fost asigurat iluminatul public pe străzile Unghiului, A. Donici și Suceava.

La începutul acestei săptămâni a fost inițiată reparația curții blocurilor de locuit de pe strada Unirii 3A. Aici vor fi efectuate lucrări de reconstrucție a intrării în curtea blocului dinspre strada Unirii, reparate trotuarele și amenajate parcări.

Cetățenii au un rol esențial în procesul de revitalizare a cartierului

În cadrul Programului de Revitalizare Urbană se pune accent îndeosebi pe implicarea civică în soluționarea problemelor locale prin participarea la întâlniri publice, acțiuni de salubrizare, evenimente cultural-artistice, etc. „Succesul implementării proiectului „Condiții mai bune pentru copiii de vârstă preșcolară din Cartierul Ungheni Vale prin implicare civică” depinde în mare măsură de capacitatea de cooperare dintre partenerii proiectului, Primăria municipiului Ungheni, Asociația Obștească „Făclia” și Grupul de Inițiativă Locală „Pyretus”, dar mai ales de participarea cetățenilor. În luna septembrie, ne propunem să organizăm o amplă activitate de salubrizare în această zonă. Îndemnăm locuitorii cartierului, să participe împreună cu familia, prietenii, vecinii la această acțiune, precum și la alte activități organizate în cadrul proiectului”, a declarat Eduard Balan, responsabil de revitalizare urbană.

Fundația Comunitară Ungheni anunță lansarea Programului de granturi mici_2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile”/ Ediția XX

Written by admin on 16 august 2019. Posted in Fără categorie

Programul de Granturi Mici _2019 (PGM_2019) „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XX,  are drept scop să contribuie  la promovarea și consolidarea parteneriatelor dintre Grupurile de Inițiativă Locală, ONG-uri, cetățeni și autoritățile publice locale privind abordarea și soluționarea problemelor de mediu, mod sănătos de viață, odihnă și agrement.

PGM _ 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XX  va contribui la îmbunătățirea  gradului de conștientizare și înțelegere a importanței protecției mediului înconjurător, facilitarea schimburilor de experiență și replicarea bunelor practici ale ONG-urilor și Grupurilor de Inițiativă Locală  privind promovarea unui mod sănătos de viață, odihnă și agrement.

PGM _ 2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” / Ediția XX  este finanțat de  Fundaţia Comunitară Ungheni, susținută  financiar de  Primăria și Consiliul municipal Ungheni și Consiliul raional Ungheni.

BENEFICIARII  DE GRANTURI

Beneficiarii de granturi pot fi ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică:

A. ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică care au beneficiat de un suport financiar mic din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de finanţare pentru granturi în valoare de până la 10 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 25% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.

B. ONG-uri și Grupuri de Iniţiativă Civică care au implementat deja proiecte importante pentru comunitate cu suport financiar din partea donatorilor interni sau externi pot să depună formularele cererilor de  finanţare pentru granturi în valoare de până la 30 000 lei şi  trebuie să aibă o contribuţie de cel puţin 35% din suma solicitată de la Fundaţia Comunitară Ungheni.

C. Contribuţia (în numerar) va fi din partea aplicantului/ beneficiarului de granturi, poate fi acordată însă  şi/sau  din partea autorităţilor publice locale, persoanelor juridice/instituții publice și private, persoanelor individuale/ cetățenilor.

DOMENIILE FINANŢATE

Granturile vor fi acordate pentru implementarea proiectelor comunitare pe următoarele 2 domeniii tematice: 1) protecția mediului înconjurător, 2) mod sănătos de viață, odihnă și agrement  care vor cuprinde activități și bune practici de implicare civică la soluționarea problemelor de mediu, mod sănătos de viață, odihnă și agrement  în comunitățile locale, adresate  unui număr mare de beneficiari, care în mod  clar să:

* Demonstreze încurajarea participării civice  active în viața  comunității 

* Aducă beneficii cetațenilor  din comunitate

* Permită obţinerea unor rezultate clare şi vizibile

* Aibă un impact pozitiv şi imediat asupra grupurilor ţintă şi comunităţii în ansamblu

* Ofere posibilităţi de replicare şi durabilitate 

CRITERIILE ESENŢIALE DE ELIGIBILITATE

Criteriile pentru proiect:

 – Să vizeze scopuri realiste care pot fi realizate pe parcursul proiectului
– Să urmărească soluționarea participativă a problemelor  din comunitate 
– Să nu aibă o durată mai mare de 2,5 luni

Criteriile pentru beneficiari:

– Să fie activi în domeniile indicate
– Să dispună de potenţial uman şi voluntari
– Să demonstreze capacitatea de a soluţiona problemele locale pe domeniile vizate

  Nu sunt eligibile pentru finanţare proiectele ce presupun:

– Activităţi generatoare de profit
– Construcţii/reconstrucţii/ample lucrări de amenajare a teritoriului
– Activităţi cu caracter religios
– Activităţi cu caracter politic

Formularele şi Ghidul Programului de Granturi Mici_2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XX, pot  fi  solicitate pe suport de hârtie sau în versiune electronică la adresa: str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni. Tel/fax: 236 2 53 09; e-mail:fc_ungheni@yahoo.com.

Formulare cererilor de finanțare cu anexele necesare se depun la sediul Fundaţiei  Comunitare Ungheni (str. Naţională 7, bir. 501, mun. Ungheni),în perioada  09–11 septembrie 2019,  între orele  10.00 – 16.00.

Data limită de depunere a a formularelor cererilor de finanțare este  11 septembrie 2019, ora 16.00.

Luni,  19 august 2019, ora 11.00, la Centrul de Informare pentru Cetățeni / parterul  Primăriei municipiului Ungheni/  se va desfăşura  Sesiunea de informare  privind  specificul şi condiţiile Programului  de Granturi Mici _2019 „Cetățeni activi pentru comunități durabile” , Ediția XX. Sunt invitaţi toţi cei interesați de Programul de Granturi Mici al Fundaţiei Comunitare Ungheni.

Persoana de contact: Oxana CIOBANU: 0236 25309;e-mail:fc_ungheni@yahoo.com.

Cu privire la stabilirea celebrării hramului orașului Ungheni

Written by admin on 16 august 2019. Posted in Fără categorie

Cu privire la sistarea temporară a activității IPET grădiniței-creșă „Licurici” din mun. Ungheni

Written by admin on 16 august 2019. Posted in Fără categorie

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni