Veste bună pentru locuitorii cartierului Ungheni – Vale din municipiul Ungheni: aici va fi implementat un proiect de revitalizare urbană

Written by admin on 12 septembrie 2018. Posted in Noutăți

Mai multe municipii și orașe din Republica Moldova, inclusiv municipiul Ungheni, beneficiază de sprijin din partea Poloniei, în cadrul un Proiect de Revitalizare Urbană. Acest proiect urmărește crearea unui sistem de sprijin pentru dezvoltarea urbană eficientă și reînnoirea orașelor, fiind denumit „Revitalizarea municipiilor din Republica Moldova”.

La nivel național și regional, se va oferi asistență tehnică și consiliere din perspectiva politicilor publice pentru a elabora instrumente și mecanisme dedicate dezvoltării orașelor, precum și implementarea acestora. La nivel local, prin consiliere și instruiri/dezvoltarea capacităților, se urmărește elaborarea programelor de revitalizare urbană și implementarea proiectelor.

Municipiul Ungheni este unul din beneficiarii acestui proiect. Astfel, începând cu luna iunie viceprimarul municipiului Ungheni, Eduard Balan, responsabil de revitalizare urbană din cadrul primăriei Ungheni, a participat la mai multe ateliere și instruiri privind revitalizarea urbană în Republica Moldova. Proiectul prevede elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană la nivel local în baza unei analize aprofundate a zonei de revitalizare.

Primii pași pentru identificarea zonei unde urmează a fi implementat proiectul de revitalizare au fost deja realizați. În perioada iulie – august 2018 au fost efectuate vizite în 3 cartiere din municipiul Ungheni: Ungheni – Deal, Ungheni – Vale și Vasilica, considerate de către o comisia multisectorială ca fiind cele mai degradate. Urmare vizitelor efectuate, dar și a discuțiilor cu locuitorii acestor cartiere s-a constatat că cetățenii se confruntă cu mai multe probleme de ordin social, economic, infrastructură și de mediu. Cele mai stringente probleme identificate de cetățenii care locuiesc în aceste cartiere sunt: lipsa transportului public, problema drumurilor, lipsa locurilor de joacă pentru copii și a spațiilor amenajate pentru odihnă și recreere, etc. În baza analizei indicatorilor sociali, economici, spațiali și de mediu (ex. număr familii social – vulnerabile, număr șomeri, infracțiuni, agenți economici, nivelul poluării mediului, riscul dezastrelor naturale, existența serviciilor publice, etc.) a fost selectată zona care necesită cea mai mare intervenție pentru revitalizare, și anume cartierul Ungheni – Vale. Pentru elaborarea Programului de revitalizare urbană a unei zone din cartierul Ungheni Vale, a fost creat o Comisie Consultativă din care fac parte reprezentanții ai Grupului de Inițiativă Locală „Pyretus”, ai „Centrului de Excelență în asigurarea securității frontierei”, asistentul social comunitar, reprezentat al Inspectoratului de Poliție Ungheni, locuitori ai sectorului Ungheni – Vale, reprezentanți și voluntari  din cadrul Centrului de Tineret “Făclia” precum și un Comitet de Coordonare din care fac parte responsabilul de revitalizare urbană  în municipiul Ungheni și specialiști ai primăriei Ungheni.

Totodată, potrivit viceprimarului municipiului Ungheni, Eduard Balan, grupul de lucru este deschis pentru oricine dorește să se implice în identificarea necesităților de revitalizare a acestui cartier: „Invităm locuitorii cartierului Ungheni – Vale să se implice activ în identificarea necesităților prin participarea la întâlnirile publice care vor fi desfășurate pe parcursul lunii septembrie. Împreună vom încerca să găsim soluții pentru problemele care există în această zonă”. Pentru facilitarea implicării cetățenilor din cartierul Ungheni – Vale în procesul de implementare a proiectului de revitalizare urbană, membrii grupului de lucru au propus crearea unei platforme online (pagină de facebook Ungheni – Vale).

Proiectul „Sprijinirea administrației publice din Republica Moldova în implementarea politicii regionale prin dezvoltarea urbană integrată și sustenabilă” este implementat de Ministerul Dezvoltării Economice din Polonia în colaborare cu Centrul de informare pentru autoritățile locale (CIAL – Solidarity Fund PL în Republica Moldova) și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în parteneriat cu Agențiile de Dezvoltare Regională din Republica Moldova, precum și cu orașele din Moldova.

Pentru mai multe detalii despre acest proiect, Vă rugăm să contactați:

Eduard BALAN, Responsabil de Revitalizare Urbană din municipiul Ungheni.

         Tel de contact. 236 2 21 06

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni