×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Uniunea Europeană oferă asistență financiară pentru dezvoltarea comunităților rurale din regiunile Cahul și Ungheni

 

 

 

                    COMUNICAT DE PRESĂ

17 iunie, 2020 – Uniunea Europeană oferă asistență financiară pentru dezvoltarea comunităților rurale din regiunile Cahul și Ungheni. Un apel de granturi adresat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) din cele două regiuni, în calitatea lor de entități care valorifică metoda LEADER de dezvoltare, a fost lansat azi în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanţat de UE şi implementat de PNUD şi UNICEF.

Grupurile de Acțiune Locală pot beneficia de asistență financiară nerambursabilă în mărime de până la 50.000 Euro, acordați din fonduri europene, pentru acțiuni care stimulează dezvoltarea comunitară și crearea de noi locuri de muncă în satele din aceste două regiuni.

UE este alături de cetățenii Republicii Moldova și sunt mândru să anunț o nouă realizare concretă a programului UE pentru regiuni-cheie. UE investește pentru a reduce decalajul dintre zonele urbane și cele rurale pentru a crea condiții de viață mai bune, precum și o dezvoltare economică solidă, ceea ce este și mai important pentru a contribui la redresarea în urma pandemiei COVID-19. Astfel, sunt încântat să subliniez importanța abordării LEADER în Moldova, care a fost dezvoltată în UE ca o inițiativă de sprijinire a proiectelor de dezvoltare rurală lansate la nivel local în vederea revitalizării zonelor rurale și creării de locuri de muncă. Programul UE pentru regiuni-cheie este destinat cetățenilor, iar acest apel reprezintă un alt pas concret către o mai bună calitate a vieții. Împreună vom reuși, pentru că împreună suntem mai puternici!”, a declarat Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova.

Activitățile pentru care va fi acordată asistența financiară urmează a fi realizate în următoarele 12 luni. În 2020, patru iniţiative depuse de Grupurile de Acţiune Locală, care vor acumula cel mai mare scor, vor beneficia de finanţare. Programul de granturi va continua și în anii 2021-2024.

Prin acest parteneriat valoros cu UE, ne dorim dinamizarea dezvoltării economice a comunităților rurale din regiunile-cheie Cahul și Ungheni și conștientizăm rolul sporit al Grupurilor de Acțiune Locală în reducerea dezechilibrelor economice și sociale, a disparităților dintre urban-rural, dar și în realizarea dezvoltării locale inteligente, circulare și incluzive, deopotrivă pentru bărbați și femei, tineri, vârstnici și cei mai vulnerabili. Acest sprijin este actual și în contextul impactului fără precedent al COVID-19”, a menționat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.

Propunerile de proiect vor fi evaluate de o comisie de experţi în cadrul câtorva etape de selecţie. Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

  • Cererea de finanţare va fi depusă de un Grup de Acţiune Locală din care fac parte comunităţile rurale din raioanele Cahul sau Ungheni;
  • Solicitantul va depune o singură cerere de finanțare;
  • Cheltuielile administrative propuse a fi acoperite de program nu vor depăşi 20% din buget (vor fi de maxim 7,000 EUR);
  • Participanţii la concurs vor asigura o contribuţie obligatorie de cel puţin 20% din bugetul total;
  • Bugetul solicitat nu va depăşi 50.000 EUR per cerere;
  • Cel puţin 30% din suma solicitată pentru finanţare este destinată dezvoltării economice şi creării de noi locuri de muncă în zonele rurale din Ungheni şi Cahul;
  • Cel puţin 50% din beneficiarii finali sunt locuitori ai satelor din raioanele Ungheni şi Cahul;
  • Prioritățile indicate în cererea de finanţare se regăsesc în Planurile Strategice de Acțiuni și/sau sunt destinate atenuării impactului cauzat de COVID-19.

Dosarele care vor întruni clauzele de eligibilitate vor trece în următoarea etapă de selecţie în cadrul căreia vor fi examinate/apreciate după criterii precum: relevanţa propunerii, rezultatele și impactul scontat, fezabilitatea și durabilitatea, sincronizarea cu obiectivele strategice ale GAL.

Condițiile detaliate de participare și Ghidul de aplicare pot fi accesate aici.

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” va organiza pe 23 iunie, 10.00, o sesiune on-line de Întrebări-Răspunsuri dedicată programului de granturi. Grupurile de Acțiune Locală interesate sunt rugate să se înscrie prealabil expediind e-mail pe adresa: natalia.lipca@undp.org.

Dosarele urmează a fi expediate până pe 14 iulie 2020 pe adresa de e-mail natalia.lipca@undp.org cu titlul „EU4MD/LAG (numele GAL) application”. Fiecare solicitant va recepționa un e-mail de confirmare a depunerii dosarului și un număr de înregistrare.

GAL: parteneriat tripartit dintre reprezentanți ai sectorului public, antreprenorial și civic creat pentru a gestiona împreună procesele de dezvoltare locală a comunităților membre.

LEADER: abordare inovatoare, participativă care are drept scop reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. Programul LEADER (acronim francez: Dezvoltarea locală condusă de comunități) a fost lansat în statele membre ale UE în anul 1991. Primele inițiative LEADER au fost replicate în Republica Moldova în 2017 în cadrul unui program cu finanțare europeană.

***

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. EURO, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Mai multe detalii despre activitățile Programului în regiunile Cahul și Ungheni găsiți pe www.eu4cahul.md și www.eu4ungheni.md

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:

Alexandru Pelivan, manager program, UE4Moldova: regiuni-cheie, Tel: +373 68522557, alexandru.pelivan@undp.org

Ina Prisăcaru-Zglavuță, Specialistă comunicare, Programul UE4Moldova: regiuni-cheie, Tel: +373 69141006, ina.zglavuta@undp.org