Posts Tagged ‘Sedinta Consiliului orășenesc’

Convocarea Consiliului Orăşenesc pe data de 23 septembrie 2016

Written by admin on 12 septembrie 2016. Posted in Dispoziții, Noutăți

DISPOZIŢIE  nr. 196-02/1-07
din  12.09.2016 
Cu privire la convocarea Consiliului Orăşenesc

În temeiul art. 16 alin. (3) al  Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Orăşenesc Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 23.09.2016, la orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din or. Ungheni şi rezerva de cadre pentru Consiliul electoral de circumscripţie electorală de nivelul al doilea, r-l Ungheni

Raportor: T. Gavriliuc, secretarul CO Ungheni

 

  1. Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii

Raportor: T. Gavriliuc, secretarul CO Ungheni

 

  1. Diverse

 

Primar                                                                           Alexandru  AMBROS

 

 

Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Orăşenesc:

  1. Comisia Socială – 21.09.2016, ora 13:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Buget şi finanţe – 21.09.2016, ora 16:00, biroul – CIC.
  1. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 22.09.2016, ora 15:00, biroul – CIC.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni