Posts Tagged ‘consiliu’

Comisii Consiliul Orășenesc 2015

Written by admin on 1 octombrie 2015. Posted in Comisii de specialitate

Comisia

Învăţământ, cultură, tineret, sport

N/oNume, prenumeReprezentantul patiduluiFuncţie în comisieNotă
1.Postică MarianPSRM
2.Salamaha VladimirPSRM
3.Bessmertnaia NataliaPSRMPreședinte
4.Cojocaru IaroslavPLDM
5.Butnaru AndreiPLDM
6.Langa PetruPD
7.Adam IonPCRMSecretar
8.Buruiană MariaPL
9.Bejenari EduardC/I

Comisia  Socială 

N/oNume, prenumeReprezentantul patiduluiFuncţie în comisieNotă
1.Țăranu VitaliePLDM
2.Scutaru IonPLDM
3.Crăciun Lidia PLDMPreşedinte
4.Jurba ValeriPSRM
6.Caducenco Veaceslav PSRMSecretar
7.Pirogan ȘtefanPN
8.Maler AlexandruPPEM
9.Chirinciuc Parascovia PD
Potlog IonPCRM


Comisia
 

Buget şi Finanţe

N/oNume, prenumeReprezentantul patiduluiFuncţie în comisieNotă
1.Nogai VasilePLDM
2.Bînzaru VasilePLDM
3.Țăruș NicolaePLDM
4.Luchina AnjelicaPSRMSecretar
5.Grosu Victoria PSRM
6.Bolocan ValeriuPD
7.Scutaru IonPL
8.Popovici VladimirPCRMPreşedinte
9.Sidorenco AlexandrPN


Au decis la şedinţa Consiliului orăşenesc din 26 iulie. S-au majorat tarifele

Written by admin on 29 iulie 2013. Posted in Știri

Din decizia „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de apeduct şi canalizare”
… Examinînd demersul directorului interimar al ÎM ,,Apă-Canal” (P. Scutaru), cu nr. 116 din 11.07.2013, prin care se solicită majorarea tarifelor pentru serviciile de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, avînd în vedere propunerile Consiliului-director al ÎM ,,Apă-Canal” de modificare a tarifelor pentru serviciile de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare, Consiliul Orăşenesc DECIDE:

1. Se aprobă, începînd cu data de 01.08.2013, tarifele pentru  serviciile de apeduct şi canalizare, după cum urmează:
– pentru populaţie, în mărime de 5,84 (tarif vechi – 5,0) lei pentru 1 m3 apă şi 5,58 (tarif vechi -4,88) lei pentru 1 m3 canalizare;
– pentru instituţii bugetare (fără TVA), în mărime de 13,90 (tarif vechi -11,0) lei pentru 1 m3 apă şi 12,94 (tarif vechi -12,0) lei pentru 1 m3 canalizare;
–  alţi consumatori (fără TVA), în mărime de 22,04 (tarif vechi – 19,0) lei pentru 1 m3 apă şi 16,21 (tarif vechi – 13,98) lei pentru 1 m3 canalizare.

Europa ne susține și așteaptă fapte concrete de la autorități în domeniul descentralizării și consolidării autonomiei locale

Written by admin on 27 martie 2012. Posted in Știri

Alexandru Ambros si Andreas KieferLa Strasbourg au luat sfârșit lucrările sesiunii a 22-a a Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (CPLRCE), în cadrul căreia au fost discutate și aprobate Raportul și Recomandările CPLRCE privind Democrația Locală și Regională în Republica Moldova. Membrii Delegației țării noastre, – Alexandru Ambros, Tatiana Badan, Grigore Policinschi, Grigore Cobzac, Eleonora Graur și Dorin Chirtoacă – au prezentat o serie de amendamente importante pentru Administrația Publică Locală. În acest sens, discursul Președintelui Delegației, domnului Alexandru Ambros, a fost înalt apreciat de asistență. Totodată, A. Ambros a adus mulțumiri autorilor raportului pentru obiectivitatea aprecierii situației din Republica Moldova și recomandările foarte utile pentru guvernarea de la Chișinău.

Alexandru Ambros si Andreas KieferLa Strasbourg au luat sfârșit lucrările sesiunii a 22-a a Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei (CPLRCE), în cadrul căreia au fost discutate și aprobate Raportul și Recomandările CPLRCE privind Democrația Locală și Regională în Republica Moldova. Membrii Delegației țării noastre, – Alexandru Ambros, Tatiana Badan, Grigore Policinschi, Grigore Cobzac, Eleonora Graur și Dorin Chirtoacă – au prezentat o serie de amendamente importante pentru Administrația Publică Locală. În acest sens, discursul Președintelui Delegației, domnului Alexandru Ambros, a fost înalt apreciat de asistență. Totodată, A. Ambros a adus mulțumiri autorilor raportului pentru obiectivitatea aprecierii situației din Republica Moldova și recomandările foarte utile pentru guvernarea de la Chișinău.

Planului de activitate al Consiliului

Written by admin on 16 februarie 2012. Posted in Calendar agendă

DECIZIE 11/3

Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului

Orăşenesc Ungheni pentru trimestru I al anului 2012

            În temeiul Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul Orăşenesc

DECIDE:

1. Se aprobă Planul de activitate al Consiliului Orăşenesc Ungheni pentru trimestrul I al anului 2012, conform anexei.

2. Secretarului Consiliului Orăşenesc, dl Tudor Gavriliuc, va prezenta la sfîrşitului fiecărui trimestru o notă informativă despre mersul executării deciziilor adoptate de Consiliul Orăşenesc Ungheni.

 Anexă

la decizia Consiliului  Orăşenesc

nr. 11/3  din 09.12.2011

 

Planul de activitate

al Consiliului Orăşenesc Ungheni  pentru trimestru  I al anului 2012

Data convocării Denumirea chestiunii Termenul prezentării materialelor Responsabil de îndeplinire
10.02.2011 1. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a             or. Ungheni pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul  2012. 31.01.2012

 

S. Postolachi, seful Secţiei de poliţie a       or. Ungheni

 

2. Cu privire la execuţia bugetului or. Ungheni în    anul 2011. 31.01.2012

 

T. Pavliuc, contabil-şef
3. Diverse.
30.03.2011 1. Cu privire la activitatea SA ,,Comgaz-Plus” pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul  2012. 20.03.2012

 

I. Marcoci, director              SA ,,Comgaz-Plus”
2. Cu privire la mersul executării deciziei Consiliului Orăşenesc  Ungheni nr. 8/1 din 19.08.2011 ,,Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare” 20.03.2012 D. Radu, viceprimar
3. Cu privire la inventarierea fondului locativ de stat din oraşul Ungheni 20.03.2012 D. Radu, viceprimar
  4. Diverse.

 

 

În atenţia consilierilor orăşeneşti

Written by admin on 6 februarie 2012. Posted in Agenda / Ședințe

Se convoacă Consiliul orăşenesc Ungheni în şedinţa ordinară, pe data de 17.02.2012 la orele 15.00, în sala de şedinţe a primăriei oraşului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea Secţiei de poliţie a oraşului Ungheni pe parcursul anului 2011 şi sarcinile de bază pentru anul 2012
Informează: Sergiu Postolachi, şeful Secţiei de poliţie a oraşului Ungheni

2. Cu privire la execuţia bugetului oraşului Ungheni în anul 2011
Informează: Tatiana Pavliuc, contabil-şef

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de înscriere a copiilor în instituţiile preşcolare din oraşul Ungheni
Informează: Ludmila Guzun, viceprimar.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni