Posts Tagged ‘animale’

Regulament întreținere a animalelor

Written by admin on 12 decembrie 2011. Posted in Altele, Informații utile, Regulamente

                                                                                                           Anexă

                                                                                la decizia Consiliului Orăşenesc Ungheni

                                                                                            nr. 2/3 din 26.03.2010

 

 REGULILE     

de întreţinere a animalelor productive şi păsărilor pe teritoriul

    oraşului Ungheni

1.1. Prezentele Reguli sunt elaborate în baza Constituţiei Republicii Moldova, Legii nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar – veterinară, Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi altor acte legislative în vigoare.

1.2. Prezentele reguli sunt elaborate în scopul reglementării condiţiilor de întreţinere a animalelor productive şi păsărilor în teritoriul oraşului Ungheni.

1.3. Prevederile prezentelor Reguli stabilesc îndatoriile şi atribuţiile persoanelor fizice şi juridice proprietare sau deţinătoare de animale productive şi păsări, indiferent de forma lor juridică de organizare, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul apărării sănătăţii animale şi sănătăţii publice, prevenirii şi evitării bolilor comune animalelor şi omului precum şi protecţiei mediului.

1.4. Prezentele Reguli au ca scop unificarea eforturilor tuturor organelor abilitate şi persoanelor interesate în soluţionarea problemelor controlului şi supravegherii sanitar-veterinare a condiţiilor de întreţinere, alimentaţie şi aplicare a măsurilor curative şi profilactice de imunizare a animalelor productive si pasărilor, deţinerii şi evidenţei lor, achitării taxelor locale stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale, respectării normelor şi regulilor sanitar-veterinare de întreţinere a animalelor productive şi păsărilor şi, întru asigurarea şi crearea condiţiilor corespunzătoare de coexistenţă a lor în condiţii urbane.

1.5. Prevederile prezentelor Reguli sunt obligatorii pentru toţi proprietarii şi deţinătorii de animale şi păsări.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni