Situația ascensoarelor în Ungheni se va schimba

Written by admin on 5 februarie 2018. Posted in Noutăți

Interviu cu Alexandru AMBROS, primarul municipiului Ungheni

Recent, din cauza datoriilor acumulate de către locatarii blocurilor multietajate au fost oprite 46 de ascensoare. Despre situația creată, dar și despre problema ascensoarelor am discutat cu Alexandru AMBROS, primarul municipiului Ungheni.

Stimate domnule primar care este situația ascensoarelor din oraș, cine se ocupă de gestionarea lor?
În anul 2008 Întreprinderea Municipală „Servicii Comunale Ungheni” a preluat de la asociațiile proprietarilor de locuințe privatizate (APLP) 46 de lifturi din cele 94 existente în oraș. Celelalte 48 de ascensoare au rămas la deservirea asociațiilor proprietarilor de locuințe privatizate APLP. Lifturile au fost preluate deoarece din cele 46 funcționau doar 8 lifturi și reparația lor necesita o investiție considerabilă.  Pe parcursul anilor, s-a intervenit cu lucrări importante. Au fost schimbate cablurile de tracțiune, s-a executat verificarea tehnică anuală. Atunci s-a aprobat tariful de 8,25 lei /per persoană pentru deservirea tehnică și întreținerea liftului. Acest tarif a fost calculat reieșind din considerentul că pentru deservirea tehnică a unui ascensor vor achita circa 50 de persoane. Tariful aprobat prin decizia Consiliului orășenesc din 2008 constituie 692,80 lei/lunar. În realitate, la moment, pentru lucrările de deservire tehnică a unui ascensor se acumulează aproximativ 250 lei /lunar, sumă care nu acoperă cheltuielile reale.

Care este cauza că în mediu de la lift se acumulează doar 250 de lei/lunar?
Cauza principală este numărul mic de persoane care achită liftul. În multe cazuri locatarii nu achită per număr real al membrilor de familie. De exemplu, în apartament locuiesc 3 persoane, dar se achită pentru 1 sau 2 persoane. În multe blocuri locatarii de la etajul 3 nu achită, lucru care contravine legislației în vigoare. Motivul celor care nu achită deoarece nu utilizează liftul nu este corect. Conform legislației toți locatarii începând cu etajul 3 trebuie să achite liftul. Locatarii achită liftul nu doar pentru că îl folosesc sau nu, dar pentru că liftul este parte componentă a casei și asigură funcționalitatea blocului de locuit. De lift se folosesc nu doar locuitorii, dar și oaspeții, serviciile de urgență, specialiștii „Red – Nord”, „Apă – Canal”, etc. atunci când intervin în bloc pentru exercitarea funcțiilor de serviciu.

Care ar fi soluția pentru încasarea sumei de 692 lei/lunar pentru lift?
Trebuie să fie asigurată plata integrală pentru deservirea liftului. La fiecare scară a blocului poate fi numit un responsabil de colectarea plății pentru lift. Dacă  oamenii vor fi solidari și vor achita toți per număr real de locuitori atunci cota contribuției fiecăruia va fi mai mică. În scările blocurilor unde nu se poate ajunge la un consens și numărul de persoane este mai mic, cota parte pentru fiecare locatar  va fi mai mare. Pentru ca lifturile să lucreze trebuie să fie achitată plata integrală de 672 lei/lunar aprobată prin Decizia Consiliului orășenesc încă în anul 2008.

Cunoașteți din experiența altor orașe care este costul pentru deservirea ascensoarelor?
Pentru comparație, în municipiul Chișinău suma pentru întreținerea unui ascensor este de circa 1250 lei/lunar. Astfel, din cauza tarifelor extrem de mici, dar și neachitării plăților pentru deservirea ascensoarelor, Î.M. „Servicii Comunale Ungheni” înregistrează pierderi considerabile, lucru care duce la incapacitatea deservirii ascensoarelor, iar pe viitor poate duce la nefuncționarea acestora.

Cum soluționăm problema până la urmă?
Pentru a găsi o soluție la această problemă propun să organizăm o adunare cu reprezentanții tuturor blocurilor multietajate din Ungheni.
Având în vedere că avem 94 de lifturi în oraș, urmează să fie delegat cel puțin câte un reprezentant din scară pentru a ne consulta pe marginea acestei probleme. În cadrul adunării vom discuta tariful lunar pentru deservirea lifturilor și cine va gestiona deservirea tehnică a lifturilor. Propun să fie invitați la adunare și reprezentanții administrației asociațiilor proprietarilor de locuințe privatizate (APLP) și administrația Î.M. „Servicii Comunale Ungheni”.

Primăria municipiului Ungheni are careva propuneri, doar că soluția cea mai bună trebuie discutată cu locatarii blocurilor multietajate din oraș.

Tags: , ,

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni