×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Simbolurile orașului

STEMA ŞI DRAPELUL MUNICIPIUUI UNGHENI

              Însemnele heraldice ale municipiului Ungheni au fost aprobate de Consiliul Municipal Ungheni prin decizia 9/9 din 28 iulie 2000 şi de şedinţa Comisiei Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova din 2 august 2000, proces-verbal nr. 14.

            Autori: Silviu Andrieş – Tabac istorician – heraldist (Chişinău) şi Victor Crudu, grafician (Ungheni).

            Stema mare a municipiului Ungheni reprezintă: un câmp vărgat în două vergi, roşu şi negru alternând, un căprior de argint, însoţit în cantonul scutului de o cheie de aur răsturnată. Scutul este timbrat de o coloană murală de aur cu cinci turnuri. Suporţi doi cai de argint. Deviza pe o eşarfă de aur cu litere negre: “VIRTUS ET AETERNITAS” (Virtute şi eternitate)

 

Fig. 1

 

            Stema mica a municipiului Ungheni reprezintă aceeaşi compoziţie fără suporţi şi eşarfă cu deviză. (Fig. 2)

 

Fig. 2


Drapelul municipiului Ungheni
reprezintă o pânză dreptunghiulară (3×2 m), fasciată în nouă brâie, roşii şi negre alternând, şi încărcată la hampă cu un triunghi alb (isoscel, cu înălţimea de 1/3 din lungimea pânzei drapelului (fig. 3).

 

Fig. 3


Câmpul scutului
, vărgat în nouă vergi, alternând roşu şi negru, reprezintă cele nouă localităţi care au constituit municipiul Ungheni: oraşul Ungheni şi satele Dănuţeni, Deleşti, Ciureşti, Găureni, Bereşti, Mânzăteştii Vechi, Bălteni, Gărdeşti.
Simbolurile heraldice ale municipiului Ungheni au următoarea semnificaţie oficială.

            Culorile lor negru – simbolizând pământul – şi roşu – simbolizând sângele – semnifică destinul dramatic al acestor localităţi riverane Prutului.

            Căpriorul de argint, simbolizează râul Prut, şi prin procedeul heraldic al armelor grăitoare, se referă la etimologia numelui aşezării: “Unghiul de pe Prut”.

            Cheia de aur este preluată din prima stemă a oraşului, stemă creată în epoca sovietică şi care marca importanţa strategică a urbei în calitatea sa de “poartă feroviară”, cândva a Imperiului Rus, apoi a URSS.

            Coroana murală de aur cu cinci turnuri, care simbolizează scutul, arată poziţia localităţii în ierarhia oraşelor Republicii Moldova, statutul de municipiu – reşedinţă de raion.

            Suporţii scutului – cei doi cai de argint – întruchipează cele două districte istorice, din care a făcut parte localitatea: ţinutul medieval moldovenesc Iaşi, apoi judeţul basarabean Iaşi -Bălţi, din epocile modernă şi contemporană, ambele având pe stemele lor cabalinele, întru cunoaşterea meritului deosebit pe care l-a avut cândva acest animal în viaţa localnicilor. Calul este în acelaşi timp un simbol al măreţiei şi al aspiraţiei spre libertate şi virtute.

            Deviza “Virtute şi eternitate” exprimă caracterul şi aspiraţiile Unghenenilor, tendinţa spre conservare a valorilor spirituale şi materiale tradiționale, ce stau la baza oricărui viitor.

            Drapelul municipal, elaborat în baza noii steme, preia şi semnificaţia acesteia, prelucrat în limbaj vexicologic.