Servicii de alimentare cu apă și canalizare îmbunătățite pentru municipiul Ungheni

Written by admin on 13 iulie 2018. Posted in Noutăți

În viitorul apropiat locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de servicii mai bune de alimentare cu apă și canalizare. Acest lucru se va realiza în cadrul proiectului „Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare,  precum și de eficiență energetică în clădirile publice” implementat de Agenția Internațională de Cooperare a Germaniei și Agenția Regională de Dezvoltare Centru.

Mai multe gospodării din Ungheni vor fi conectate la sistemul de apă și canalizare

Proiectul „Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare,  precum și de eficiență energetică în clădirile publice” prevede reabilitarea a circa 12 km de apeduct, precum și extinderea a 5,4 km de rețea de apeduct și 5,6 km rețea de canalizare. Adițional, circa 700 cetățeni vor fi conectați la sistemul de apă și 1500 la sistemul de canalizare. Totodată, vor fi elaborate două documente de planificare strategică armonizate cu obiectivele naționale strategice. Astfel, în rezultatul implementării acestui proiect se dorește consolidarea capacităților operatorului din Ungheni, Î.M. „Apă – Canal”,  de gestionare eficientă a serviciilor îmbunătățite de alimentare cu apă și canalizare.

Cetățenii vor fi implicați în monitorizarea lucrărilor de proiectare și construcție

O componentă importantă a acestui proiect reprezintă consultarea și implicarea locuitorilor municipiului Ungheni în vederea identificării problemelor ce țin de serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Primii pași în acest sens au fost deja realizați. A fost creat Comitetul Cetățenesc Local care va avea rolul de monitorizare a lucrărilor de proiectare și construcție, precum și de participare la activitățile de planificare, ateliere de lucru, ședințe și consultări publice desfășurate în cadrul proiectului. În vederea realizării unui studiu privind satisfacția cetățenilor față de serviciile de alimentare cu apă și canalizare, au fost chestionați reprezentanți ai administrației publice locale, a Comitetului Cetățenesc Local, a tinerilor, persoanelor în etate și femeilor. Astfel, au fost identificate un șir de probleme ce țin de aprovizionarea cu apă și canalizare precum: calitatea și presiunea apei în conducte, uzura sistemului de apeduct, lipsa conexiunilor la sistemul de apeduct și canalizare a unor cartiere din municipiul Ungheni, etc.

Un proiect așteptat de locuitorii municipiului Ungheni

Un pas important în implementarea proiectului „Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare,  precum și de eficiență energetică în clădirile publice” este semnarea la 6 iulie 2018, a contractului de achiziționare a serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție a proiectului de alimentare cu apă și canalizare . Valoarea serviciilor contractate este de circa 6,2 milioane de lei  – bani oferiți de Uniunea Europeană.

„Este un proiect așteptat de locuitorii municipiului Ungheni, având în vedere faptul că avem gospodării care nu sunt conectate la sistemele de apeduct și canalizare. Va fi proiectată o magistrală nouă de apă pe strada Națională de la fosta Bancă de Economii în direcția cartierului Dănuțeni. Astfel, sectorul 9 Dănuțeni va fi asigurat cu servicii de alimentare cu apă și canalizare. Ne dorim ca executare lucrările de reabilitare să înceapă cât mai curând, or rețeaua de apeduct și canalizare din oraș sunt învechite și creează probleme tot mai frecvent” a declarat Alexandru Ambros, primarul municipiului Ungheni.

Amintim că, proiectul „Construcția infrastructurii de Aprovizionare cu Apă și Canalizare,  precum și de eficiență energetică în clădirile publice” este finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). 

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni