Ședința Comitetului Director Local /CDL în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni”

Written by admin on 4 martie 2019. Posted in Apa Canalizare Ungheni

Comunicat de presă

La 27 februarie 2019, s-a desfășurat cea de-a patra ședința a Comitetului Director Local/CDL în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni”/ AAC Ungheni, implementat de Agenția pentru Cooperare Internațională a Germaniei prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru și finanțat de Uniunea Europeană, unde au fost abordate următoarele subiecte: prezentarea raportului anual pentru 2018, prezentarea  Planului de implementare a proiectului pentru 2019,  prezentarea Studiului privind gradul de satisfacție a cetățenilor față de serviciile publice de aprovizionare cu apă și canalizare în mun. Ungheni precum și prezentarea situației actuale privind elaborarea documentației tehnice de proiect.

Pe lângă membrii CDL, la ședință au participant reprezentanți ai Comitetului Cetățenesc Local, Dietrich Hahn/ consultant internaţional superior MSPL/GIZ, Gintautas Baranauskas/ șef-adjunct Secția Operațiuni,  Delegației UE în RM, Mia Dubois și Christian Ballaro / manageri proiecte, Secția Operațiuni, Veaceslav Bulat/ director Institutul de Dezvoltare Urbană și Vasili Virlan/ inginer „APCAN PROIECT” SRL.

Prezent la eveniment, Cristofor CODREANU, viceprimarul municipiului Ungheni și președintele CDL a remarcat interesul atât a implementatorului cât și a donatorului vizavi de proiectul AAC în Ungheni și a asigurat că autoritatea publică locală depune toate eforturile astfel încât, activitățile prevăzute în proiect să fie realizate în termen și calitativ.

După prezentarea raportului pentru anul 2018, invitații au adresat mai multe întrebări privind procesul de tratare a apelor uzate, capacitatea stației de epurare în contextul regionalizării, dotarea cu contoare care permit citirea la distanță, calcularea și aprobarea tarifelor la serviciul de alimentare cu apă și canalizare. În cadrul ședinței, specialiștii de la Întreprinderea Municipală  „Apă – Canal” Ungheni, au vorbit despre situația actuală a sistemului de alimentare cu apă și canalizare în oraș și condițiile tehnice prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Veaceslav BULAT, director IDU, a prezentat rezultatele studiului privind gradul de satisfacție a cetățenilor față de serviciile de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni și a constatat că utilizatorii acestor servicii sunt, în mare parte, mulțumiți de calitatea apei și prestarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. În acest context, implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni” va avea ca rezultat creșterea gradului de satisfacție al cetățenilor și a nivelului de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

Fiind la etapa de elaborare a documentației tehnice de proiect, Vasili VÎRLAN, inginer „APCAN PROIECT” SRL a prezentat situația actuală privind proiectul tehnic, menționând că acesta este la faza trei de proiect preliminar.

La final, invitații și-au exprimat certitudinea că proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni” va fi implementat cu succes.

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni