×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Se organizează concurs de desen „ECO-logic, Protejăm natura prin pictură !”

 

Anunț

Primăria municipiului Ungheni are plăcerea să invite copiii și tinerii la Concursul de desen „ECO–logic, Protejăm natura prin pictură!” desfășurat în cadrul Proiectului BSB1138 „Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi”/APRA, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre/ POC BMN /2014-2020, implementat de Primăria orașului Tskaltubo, în parteneriat cu REC Caucasus/ Armenia, Primăria municipiului Ungheni / Republica Moldova, Asociația Tehnopol din municipiul Galați/România și Uniunea Oamenilor de Știință Imereti „Spectri”/Georgia.

Concursul de desen are drept scop să crească gradul de conștientizare în rândul tinerilor privind problemele de mediu / abordările moderne de gestionare a deșeurilor și să promoveze protecția mediului prin utilizarea metodelor și tehnicilor de artă vizuală.

La concursul de desen sunt încurajați să participe elevii instituțiilor preuniversitare din municipiul Ungheni și 6 localități rurale limitrofe municipiului Ungheni semnatare ale Memorandumului Multilateral de Cooperare (comunele Pîrlița, Valea Mare, Mănoilești, Zagarancea, satele Costuleni și Semeni).

Concursul de desen se va desfășura în două etape: etapa internă (în școală) și competiția finală. Pentru a participa la competiția finală, fiecare școală trebuie să transmită 4-5 desene câștigătoare în cadrul competiției interne și formularul de participare completat cu datele personale ale elevului. Acestea vor fi transmise la Primăria municipiului Ungheni, bir. 205 până la data de 05 noiembrie 2021, ora 16:00. Peroană de contact: Ina OLEARCIUC, Specialist educatie, tel. 069936631

Regulament concurs de desen „ECO–logic, Protejăm natura prin pictură!”

Formular de înscriere