Raport săptămînal cu privire la activitatea ÎM ”Servicii Comunale Ungheni” pe perioada 20.05.13 – 24.05.2013

Written by admin on 29 mai 2013. Posted in Î.M. ”Servicii Comunale Ungheni”, Rapoarte de activitate

  1. S-au defrișat 8 arbori în zona pieței agricole din cartierul  Tinereții, arbori ce erau uscați și încurcau la construcția parcării și trotuarelor.
  2. S-a continuat cositul ierbei pe gazoanele din oraș: str. Decebal, Romană, Parcul Central și cel Franțuzesc
  3. S-au colectat și evacuat 60 m.c. de deșeuri municipal
  4. S-au efectaut lucrările de reparație la ascensorul din blocul lovcativ Eminescu 55, scara 3. În permanență se înlătură defecțiunile ce apar la cele 40 de ascensoare ce le are întreprinderea la deservire
  5. La iluminatul stradal s-au schimbat unele becuri arse de pe str. Creangă și Boico

AVIZ: Întreprinderea prestează servicii de salubrizare a încăperilor, cît și a scărilor din blocurile locative.

Întreprinderea angajează tractoriști, constructori, măturători, hamali, lucrători necalificați

Tags: ,

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni