Provocarea majoră a Secolului 21 sunt schimbările climatice

Written by admin on 2 octombrie 2017. Posted in Noutăți

O2 octombrie 2017, Municipiul Ungheni 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Provocarea majoră a Secolului 21 sunt schimbările climatice

Pe data de 28 septembrie 2017, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni al Primăriei municipiului Ungheni, s-a desfășurat Conferința Regională „Contextul local, regional, național și global privind efectele negative ale schimbărilor climatice”, în cadrul proiectului „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice” finanțat de Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova.

Scopul Conferinței Regionale „Contextul local, regional, național și global privind efectele negative ale schimbărilor climatice” a fost să informeze și să sensibilizeze publicul larg despre problematica schimbărilor climatice la nivel local și regional, abordările la nivel național și global privind adaptarea, combaterea și atenuarea efectelor negative ale schimbărilor climatice.

La eveniment au participat 56 de reprezentanți ai instituțiilor publice și companiilor private, societății civile și mass media, autorităților publice locale din municipiul și raionul Ungheni, districtul Joniskis/Lituania și municipiul Iași/România. Printre participanți se numără Rimantas LATAKAS, Ambasadorul Republicii Lituania în Republica Moldova, Ludmila GUZUN, Președinta raionului Ungheni, Vaida ALEKNAVICIENE, Viceprimarul Districtului Jonișkis/Lituania, Luminița NAZARE, Consilier Serviciu Promovare și Monitorizare Calitate Mediu din Primăria municipiului Iași. În cuvântul de salut, fiecare dintre acești invitați a subliniat importanța conferinței regionale, atât prin actualitatea abordării tematicii privind schimbările climatice la nivel local, regional și global, cât și  prin necesitatea informării și implicării cetățenilor în procesul de atenuare și adaptare la efectele negative ale acestora.

În debutul conferinței regionale, participanții au vizionat cu mult interes expoziția de desen „Copiii și tinerii – ambasadori împotriva schimbărilor climatice” și expoziția idelor de proiecte demonstrative „Măsuri și soluții energetice prietenoase climatului” vernisate în Holul Primăriei municipiului Ungheni, unde au participat peste 100 de elevi de gimnaziu, liceu și colegiu din municipiul și raionul Ungheni. La concursul de desen pe locul I s-a plasat Magdalena CHIPERCIUC, elevă a Școlii de Arte plastice din Ungheni (directoare Raisa COJOCARU), iar la concursul ideilor de proiecte demonstrative, învingător a fost proiectul „Reducerea poluării mediului prin aplicarea resurselor alternative de energie” al echipei de elevi ai Colegiului Agroindustrial (director Ion OBOROC).

Conform programului, participanții la conferința regională, în cadrul a două paneluri/„Problematica schimbărilor climatice la nivel local și regional”,  „Combaterea schimbărilor climatice – abordări la nivel național și international/global”/, au fost informați despre impactul schimbărilor climatice asupra comunităţilor locale, principalele cauze și efecte ale fenomenului încălzirii globale, abordările politice la nivel regional și transfrontalier privind problematica schimbărilor climatice, politicile, planurile și măsurile de adaptare la nivelul Uniunii Europene, direcțiile de acţiune cuprinse în strategiile și programele naţionale în domeniul schimbărilor climatice. Cu multă dedicație, a fost împărtășită experiența Municipiului Iași, România (Luminița NAZARE și Oana CHIRU, Consilieri Serviciu Promovare și Monitorizare Calitate Mediu)  și districtului Joniskis/Lituania (Daiva Zikiene, Șef Departamentul de Infrastructură) privind măsurile implementate în scopul reducerii consumului de energie electrică și termică și implicit reducerii costurilor.

IMPORTANT! Este de remarcat atât numărul (56 de persoane/planificat 50), cât și reprezentatibitatea participanților,  interesați de problematica schimbărilor climatice.

Proiectul „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice” este implementat de Primăria municipiului Ungheni în parteneriat cu Municipalitatea Districtului Joniškis din Republica Lituania și are ca scop creșterea capacității administrative și nivelului de educație a populației privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Acest proiect  va contribui la dezvoltarea și consolidarea capacităţilor administrative ale orașelor înfrățite Ungheni și Joniskis prin aplicarea, în parteneriat cu principalii actori comunitari, a unor instrumente noi și structuri consultative instituționalizate pentru a implementa soluții și măsuri concrete de atenuare și adaptare la schimbările climatice.

Vedeți ma jos o galerie foto de la conferința regională realizată în cadrul proiectului „Implicarea publicului în procesul de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice”.

Svetlana CIOBANU, Manager proiect & Victoria DARIE, Expert comunicare
Telefoane de contact: 236 2 36 68; 236 2 53 09

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni