×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Project Officer/Local Coordinator in Ungheni – EU4Moldova: Focal Regions Programme (EU-funded) – UNDP Moldova

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” are la bază Decizia Comisiei Europene de punere în aplicare a Programului anual de acțiuni 2018 pentru Republica Moldova și este finanțat de Uniunea Europeană, fiind implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Obiectivul general al programului cu durata de 5 ani este de a consolida coeziunea economică, teritorială și socială din Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive, durabile și integrate și îmbunătățirea nivelului de viață al cetățenilor în micro-regiunile pilot Cahul și Ungheni.

În acest scop, programul va aborda decalajul dintre mediul urban și rural și disparitățile regionale, va stimula creșterea economică și crearea locurilor de muncă, va renova și va moderniza unele infrastructuri sociale și tehnice în micro-regiunile pilot selectate (orașe mai mici și sate), ținând totodată cont de perspectiva de gen în activitățile sale.

Obiective specifice:

 1. Consolidarea transparenței, responsabilității autorităților publice locale și participării cetățenilor la procesele de guvernare locală în micro-regiunile pilot,
 2. Îmbunătățirea accesului cetățenilor la serviciile publice și serviciile comunale de calitate din micro-regiunile pilot,
 3. Crearea de oportunități de angajare pentru bărbați și femei în micro-regiunile pilot, și îmbunătățirea atractivității regiunilor-pilot pentru investitori și antreprenori,
 4. Promovarea specializării inteligente a economiei micro-regiunilor pilot, prin dezvoltarea abordării de clustering și lanț valoric în principalele sectoare economice.

Obiectivele programului vor fi realizate prin măsuri orientate spre: (i) consolidarea capacităților pentru a sprijini implementarea și monitorizarea planurilor de dezvoltare economică locală; (ii) implicarea societății civile în planificarea locală, procesele de guvernare și prestarea serviciilor sociale de bază; (iii) oferirea de investiții pentru a sprijini crearea și/sau dezvoltarea infrastructurii sociale și tehnice care, împreună cu rezultatele intervențiilor (i) și (ii) de mai sus, vor avea un impact imediat, vizibil și tangibil asupra creării locurilor de muncă și nivelului de trai al populației din micro-regiunile pilot.

Sub îndrumarea și supravegherea directă a managerului de dezvoltare locală, Ofiterul de Proiect/coordonatorul local este responsabil de coordonarea activităților la nivel local, menținerea comunicării și cooperării cu părțile interesate locale din regiune și echipa de implementare a programului.

Ofiterul de Proiect/Coordonatorul local asigură implementarea efectivă și eficientă a activităților de program la nivel local. Aplică și promovează principiile managementului bazat pe rezultate (MBR) și o abordare orientată spre client, în conformitate cu normele și regulamentele PNUD.

Ofiterul de Proiect/Coordonatorul local lucrează în strânsă colaborare cu managerul de program și alți responsabili de program în vederea obținerii eficiente a rezultatelor, inclusiv din partea UNICEF, anticipând și rezolvând probleme complexe legate de proiect și furnizarea de informații.

Urmează să respecte pe deplin strategiile, politicile, regulamentele și normele de programare, financiare, de achiziții și administrative ale PNUD, precum și implementarea sistemelor eficiente de control intern.

Ofiterul de Proiect/Coordonatorul își va avea locul de muncă la Ungheni. Biroul va fi pus la dispoziție de către autoritatea publică locală Ungheni

Funcții și responsabilități

Ofiterul de Proiect/Coordonatorul va asigura prestarea de servicii și produse de dezvoltare (conform domeniului de aplicare al programului) de cea mai înaltă calitate și la cele mai înalte standarde partenerilor și clienților din țară, aplicând abordarea bazată pe drepturile omului (ABDR) și cea bazată pe egalitatea de gen (EG).  Mai exact:

 • Coordonează activitățile de program în Ungheni. Asigură coordonarea practică a sarcinilor atribuite în cadrul activităților de program pentru atingerea rezultatelor scontate.
 • Asigură legătura între conducerea programului/OȚ PNUD și părțile interesate locale, reprezentanții autorităților publice locale și regionale, organizațiile societății civile, sectorul privat, grupurile comunitare care activează în domeniile vizate de obiectivele programului „EU4Moldova: regiuni-țintă”; Sprijină organizarea ședințelor Comisiei locale de coordinare din Ungheni.
 • În calitate de punct de contact local pentru program, contribuie la desfășurarea programelor locale de capacitare și mentorat menite să consolideze capacitățile autorităților locale, organizațiilor societății civile, inclusiv ale organizațiilor de femei, organizațiilor locale și antreprenorilor sociali, altor părți interesate/beneficiari principali; Sprijină programul în realizarea activităților ce țin de construirea și/sau modernizarea infrastructurii tehnice, economice și sociale care vizează revitalizarea urbană și rurală a regiunilor-țintă; Sprijină programul în realizarea activităților ce țin de consolidarea serviciilor de dezvoltare a afacerilor, platformelor pentru cooperarea între întreprinderi, marketingului, exportului și promovării mărcilor.
 • Acționează în calitate de punct de contact pentru monitorizarea și evaluarea activităților de program în Ungheni; Oferă informații oportune și de înaltă calitate pentru rapoartele de progres ale programului.
 • Oferă sprijin pentru a permite crearea de parteneriate strategice cu reprezentanții autorităților publice locale și regionale, organizațiile societății civile, sectorul privat, grupurile comunitare și partenerii de dezvoltare care activează în regiune, în domeniile vizate de obiectivele programului „EU4Moldova: regiuni-țintă”; Sugerează și elaborează prevederile viitoarelor acorduri de colaborare cu astfel de parteneri strategici la nivel raional;
 • Asigură informații de înaltă calitate și vizibilitatea activităților de program pentru mass-media și părțile interesate locale; Planifică și organizează periodic diferite evenimente de vizibilitate cu implicarea partenerilor relevanți;
 • Face legătura și facilitează comunicarea și cooperarea între echipele locale de implementare, partenerii locali, autoritățile locale și părțile interesate pentru implementarea eficientă a programului în Ungheni;
 • Îndeplinește, conform cerințelor, orice alte sarcini direct legate de gestionarea activităților și resurselor.

Principalele rezultate au un impact direct asupra realizării generale cu succes a programului „EU4Moldova: regiuni-țintă”. Analiza și prezentarea exactă a informațiilor îmbunătățesc poziția PNUD ca partener puternic de dezvoltare.  Informațiile furnizate facilitează luarea deciziilor de către Comisia de coordonare a programului și conducerea PNUD.

Competențe

Competențe corporative:

 • Demonstrează angajament față de misiunea, viziunea și valorile PNUD.
 • Respectă cu strictețe normele, regulamentele și procedurile corporative. Trebuie să fie familiarizat cu cadrul de control intern și instrumentele de management bazat pe rezultate.
 • Manifestă sensibilitate și adaptabilitate față de criteriile culturale, sexuale, religioase, rasiale, de naționalitate și vârstă.

Competențe funcționale:

Gestionarea cunoștințelor și învățarea

 • Partajează cunoștințe și experiență
 • Depune eforturi active pentru continuarea învățării individuale, lucrează la planul de învățare și aplică în practică competențele dobândite

Eficacitate operațională și de dezvoltare

 • Dă dovadă de capacitatea de a rezolva probleme; se gândește creativ la elaborarea și punerea în practică a soluțiilor inteligente de afaceri într-un context socio-economic dificil
 • Este necesară capacitatea de a stabili și menține legătura cu funcționarii de nivel înalt ai conducerii țării gazdă. Abilitățile interpersonale excelente sunt foarte importante pentru acest post.
 • Este necesară capacitatea de a comunica eficient, atât verbal, cât și scris, pentru a obține, evalua și interpreta date concrete și pentru a pregăti rapoarte exacte și complete, precum și alte documente.

Liderism și auto-gestionare

 • Se concentrează pe rezultatul pentru client și răspunde pozitiv la sugestii/comentarii
 • Manifestă permanent o atitudine energică, pozitivă și constructivă față de ceea ce face
 • Păstrează calmul, controlul și buna dispoziție chiar și în situații stresante
 • Demonstrează deschidere la schimbare și capacitatea de gestionare a complexităților

Cerințe minime

Studii:

 • Studii de masterat sau echivalentul în administrație publică, economie, științe sociale, drept sau domenii conexe. Alte instruiri și certificate în gestionarea programelor vor constitui un avantaj.

Experiență:

 • Cel puțin 4 ani de experiență profesională în implementarea programelor/proiectelor la nivel local/regional, stabilirea de parteneriate etc., preferabil în sectorul public sau în cadrul societății civile.
 • Cel puțin 2 ani de experiență practică în lucrul direct cu autoritățile publice locale din municipiul Ungheni și/sau autoritățile din raionul Ungheni.
 • Experiență în utilizarea calculatorului și a pachetelor software de birou (MS Word, Excel etc.).

Cerințe lingvistice:

 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, atât verbal, cât și scris. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.
 • Cunoașterea uneia sau a mai multor limbi minoritare relevante pentru Moldova, inclusiv limba romană, găgăuză, bulgară, ucraineană și limbajul semnelor, reprezintă un avantaj.

PNUD promovează diversitatea forței de muncă. Femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiați și alți non-cetățeni cu drept legal la muncă în Republica Moldova, sunt încurajați să candideze.

Pentru a aplica la laceastă poziție ți pentru a vedea alte posturi vacante, vă rugăm să accesați http://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/operations/jobs.html