CONCURS DE DESEN

Written by admin on 21 septembrie 2017. Posted in Știri

PROIECTUL „ ÎMPREUNĂ PENTRU ADAPTAREA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE”

CONCURS DE DESEN 

”COPII ȘI TINERI – AMBASADORI ÎMPOTRIVA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE”

ANUNŢ

Primăria municipiului Ungheni organizează Concursul de desen ”Copii și tineri – ambasadori împotriva schimbărilor climatice” în perioada 11 – 25 septembrie 2017 în cadrul proiectului „Împreună pentru adaptarea la schimbările climatice”,  finanțat de Ambasada Republicii Lituania în Republlica Moldova.

Dacă eşti o persoană talentată, cunoști efectele schimbărilor climatice și ești un promotor al măsurilor de atenuare și reducere a schimbărilor climatice, atunci aplică la concursul de desen ”Copii și tineri – ambasadori împotriva achimbărilor climatice”.

I. Ce reprezintă concursul de desen?

Concursul de desen „Copii și tineri – ambasadori împotriva chimbărilor climatice” se va organiza în perioada 11 – 25 septembrie 2017.

Concursul de desen are ca scop stimularea creativităţii participanţilor privind implicarea tinerei generații în acțiuni de atenuare a schimbărilor climatice, cauzate de creșterea concentrațiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a emisiilor rezultate din activitățile omului.

Formatul desenului – A4 și A3.

  1. Cine poate participa la concurs?

La concurs pot participa copii şi tineri de orice vârstă, talentaţi în arta desenului care învață în liceele și colegiile din municipiul Ungheni. Sunt invitați să participe elevii Școlii de arte plastice și ai Școlii primare          „Spiridion Vangheli”. Desenele vor putra semnăturile participanţilor și datele de contact (telefon, email).

III. Cum şi unde se depun desenele?

Lucrările se vor depune la Primăria municipiului Ungheni, str. Naţională 7, bir. 205 (tel.: 236 2 74 39).

  1. Criteriile de selectare a desenelor sunt:

Se va atrage atenția la:

  1. originalitatea abordării temei concursului
  2. viziunea referitor la acțiunile și măsurile de atenuare și reducere a efectelor negative ale schimbărilor climatice
  3. originalitatea desenului
  4. claritatea ideilor exprimate
  5. Cum şi unde vor fi prezentate rezultatele concursului?

Rezultatele Concursului de desen „Copii și tineri – ambasadori împotriva achimbărilor climatice” vor fi prezentate și promovate la Conferința Regională cu tema „Contextul local, regional, național și global privind efectele negative ale schimbărilor climatice” care va avea loc la sfârșitul lunii septembrie  2017. În Holul Primăriei municipiului Ungheni, cu acest prilej, va fi  vernisată o expoziție a celor  mai reușite desene prezentate la concurs.

 

Persoana de contact: Svetlana CIOBANU, manager de proiect

Telefon: 236 23668; E-mail: crdd_ungheni@yahoo.com

Trackback from your site.

Pagina oficiala a Republicii Moldova Pagina oficiala a Presedintelui Republicii Moldova Pagina oficiala a Parlamentului Republicii Moldova Pagina oficiala a Guvernului Republicii Moldova Consiliul raional Ungheni