×
Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

PROIECT „DEZVOLTAREA TRANSFRONTALIERĂ A TRANSPORTULUI PRIETENOS MEDIULUI” 1HARD/3.1/11

ANUNȚ- INVITAȚIE – REGULAMENT

ÎN CADRUL CAMPANIEI DE SENSIBILIZARE SI INFORMARE CENTRUL REGIONAL DE DEZVOLTARE DURABILĂ ORGANIZEAZĂ CONCURSUL DE FOTOGRAFIE ȘI DESEN  CU TEMA „MERG LA ȘCOALĂ CU BICICLETA”                                                                                                                                                                             

 • SCOPUL CONCURSULUI

Valorificarea potențialului creativ și crearea de oportunități elevilor să-și exprime punctul de vedere cu privire la prezența și perspectivele mijloacelor de transport mai puţin poluante pentru a face din municipiul Ungheni un oraș durabil

 • OBIECTIVUL SPECIFIC AL CONCURSULUI

Promovarea și conștientizarea importanței utilizării transportului prietenos mediului

 • PARTICIPANȚII LA CONCURS

La concurs pot participa individual elevii şcolilor și liceelor din municipiul Ungheni

 • SECȚIUNILE CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în două secțiuni:                                                                             

Secțiunea I.  Fotografie

Secțiunea II. Desen – realizat pe coală de hârtie vatman A3 (297×420 mm)                                                     

Elevii pot participa la ambele secțiuni.

 • CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Secțiunea I.  Fotografie

Fiecare participant poate să trimită maxim 3 fotografii în format digital. Fotografiile vor fi trimise pe e-mail primaria.ungheni@gmail.com și vor avea următoarele caracteristici tehnice:

 • Dimensiunea minimă a imaginii: 3,5 MB;
 • Rezoluție: minim 4.500px latura mare, latura mică va fi proporțională;
 • Fotografiile trebuie să fie la rezoluție de print, calitate la 300dpi;
 • Formatul de fișier: .jpg.
 • Fotografiile pot fi color sau alb negru.

Fotografiile trebuie să respecte prevederile legale privind drepturile de autor. Pentru fotografiile cu persoane private, concurenții trebuie să aibă acordul acestora și își asumă consecințele publicării fotografiilor. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica fotografiile asupra cărora există suspiciuni că nu respectă cerințele prezentului Regulament.

Nu sunt acceptate la concurs fotografiile care: au caracter violent, obscen, ofensator sau calomniator, promovează rasismul, orice fel de discriminare, homofobia, consumul de droguri și alcool, pot aduce prejudicii de orice fel cuiva, nu aparțin concurentului, conțin publicitate.

Secțiunea II. Desen – realizat pe coală de hârtie vatman A3

Fiecare participant prezintă la concurs maximum 3 desene pe coli de hârtie vatman A3. Creațiile pot fi executate în diverse tehnici, precum: acuarelă, guaș, culori acrilice, tuș, ulei, creion. Acestea vor fi transmise pe adresa: municipiul Ungheni, str. Națională nr. 7, bir. 205.

Fiecare lucrare prezentată va avea indicat pe verso: titlul lucrării, numele și prenumele autorului, clasa, instituția de învățământ, numele și prenumele cadrului didactic îndrumător, numărul de telefon, adresă de e-mail pe care organizatorii concursului o vor folosi ca mijloc de comunicare cu aceștia.

Lucrările care nu corespund dimensiunilor sau sunt plagiate vor fi eliminate din concurs. Se dorește interpretarea tematicii date în moduri cât mai creative și personale.

Drepturile de autor asupra lucrărilor înscrise în concurs aparțin autorilor acestora, care își exprimă în mod expres acordul pentru ca organizatorii concursului să stocheze, comunice, publice și distribuie lucrările înscrise în concurs, cât și informațiile privitoare la autorii acestora, în cadrul concursului și pe parcursul unor viitoare evenimente sau manifestări, în scopul susținerii și promovării lucrărilor și a autorului.

Organizatorii concursului nu își asumă în nici un fel responsabilitatea în cazul în care terțe părți vor descărca/utiliza lucrările de pe site-ul sau paginile de facebook ale organizatorilor concursului sau din alte surse.

Fotografiile și desenele prezentate la concurs rămân în posesia organizatorilor. Lucrările câștigătoare vor fi premiate și expuse online pe pagina web și de facebook a Primăriei Ungheni.

Prin înscrierea în concurs, participantul declară că a citit și este de acord cu totalitatea prevederilor din prezentul Regulament.

Data limită de prezentare a lucrărilor – 06 februarie 2023.

 • CRITERIILE DE APRECIERE A LUCRĂRILOR

– Respectarea tematicii

– Originalitatea

– Claritatea și calitatea

– Gradul de dificultate și complexitate

 • JURIZAREA

Lucrările înscrise în concurs vor fi evaluate de către o comisie de jurizare, desemnată de către echipa de organizare a concursului, ținând cont de orientarea profesională și de experiența în domeniile enunțate prin cele două secțiuni.

Pentru detalii, telefon de contact: 067658553